Dit kan je doen als je vader of moeder een huis te goedkoop verkocht

28/02/2020 - partner: Immovlan.be

Je hoogbejaarde vader of moeder verkocht voor zijn of haar overlijden een onroerend goed tegen een te lage prijs. Kan je dan als erfgenaam die verkoop nog in vraag stellen?

Getekend is getekend

Dat is alvast het uitgangspunt. Als je vader of moeder een onroerend goed waarvan die alleen eigenaar was verkocht, dan zit je als erfgenaam aan die koop vast. Je kan die dus niet in vraag stellen ook al gebeurde de verkoop tegen een te lage prijs. Je bent nu eenmaal als rechtsopvolger van je ouder gebonden door de overeenkomsten die deze tijdens zijn of haar leven afsloot. Dat is alvast het uitgangspunt. Niettemin bestaan er op die regel enkele uitzonderingen.

Wilsbekwaamheid

Vooreerst kan het namelijk zijn dat je vader of moeder niet voldoende wilsbekwaam was op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst (je moeder of vader was bijvoorbeeld dement). In dat geval kan de koopovereenkomst mogelijks alsnog nietig verklaard worden.  Overweeg je om deze nietigheid in te roepen, neem dan contact met een advocaat of notaris die je kan adviseren over je kansen op succes.

Veel te goedkoop verkocht

Als het onroerend goed veel te goedkoop werd verkocht, dan kan de verkoop al eveneens in vraag gesteld worden. Dat is meer bepaald het geval als de verkoper door de verkoopprijs van een onroerend goed voor meer dan 7/12 benadeeld is. Die regel is niet van toepassing bij een openbare verkoop of een verkoop op lijfrente. Wil je dat doen, dan moet dit gebeuren binnen de twee jaar na het afsluiten van de koopovereenkomst.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)