Kan je als koper van een recente woning de aannemer om garantie vragen?

24/01/2020 - partner: Immovlan.be

Je koopt een recente woning of appartement. Na een tijdje stel je vast dat er gebreken opduiken aan het pand. Kan je in dat geval vragen dat de toenmalige aannemer dat op zijn kosten oplost? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Tienjarige aansprakelijkheid

Een aannemer is tien jaar aansprakelijk voor zware verborgen gebreken die van aard zijn om de stevigheid van het gebouw of van een belangrijk onderdeel ervan in het gedrang brengen. Die aansprakelijkheid geldt niet enkel tegenover de oorspronkelijke eigenaar (die de woning liet bouwen) maar ook tegenover jou als koper van het pand. Door je aankoop neem je immers de rechten van de oorspronkelijke bouwheer over.  Dat betekent dan ook dat je als koper wel degelijk deze aansprakelijkheid van de aannemer kan inroepen.

Lichtere verborgen gebreken

Ook als er kleinere (verborgen) gebreken zijn aan het gebouw, kan je als koper soms wel eens de aansprakelijkheid van de aannemer inroepen. Je moet dat dan wel doen binnen een korte termijn na het opduiken van het gebrek. De aannemer is dus ook tegenover jou als koper aansprakelijk voor dit alles, net zoals hij dit was tegenover de bouwheer.

Extra garantie

Als de aannemer een extra garantie gaf aan de bouwheer (hij gaf bijvoorbeeld voor alle gebreken 10 jaar garantie) dan moet je de voorwaarden van de garantie bekijken om te zien of je daar als koper ook een beroep op kan doen.  Strikt gezien zou de aannemer namelijk kunnen bepalen dat deze extra garantie enkel speelt tegenover de oorspronkelijke bouwheer.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)