Moet je de makelaar betalen als de koper geen lening krijgt?

26/12/2019

Je verkoopt een huis of appartement via een vastgoedmakelaar. Moet je de makelaarsvergoeding betalen als de koper uiteindelijk geen lening krijgt? Kan je andere afspraken maken met de makelaar?

Als je een huis of appartement verkoopt zal de koper veelal vragen dat er in de verkoopscompromis een opschortende voorwaarde wordt opgenomen van het verkrijgen van een lening. Krijgt de koper uiteindelijk geen lening, dan gaat de koop alsnog niet door. Moet je in dat geval wel de makelaar betalen?

Geen koop, geen betaling

Dat is alvast de regel. De wet is hierover duidelijk. Die zegt immers dat als een opschortende voorwaarde in een koopovereenkomst niet wordt vervuld er geen vergoeding verschuldigd is aan de makelaar.

Andere afspraken?

Je vastgoedmakelaar kan ook geen andere afspraken met je maken. Hij kan dus contractueel niet met je afspreken dat je hem toch moet betalen als de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld. Staat er toch zo’n clausule in de overeenkomst die je met de makelaar afsloot dan is die niet geldig. De makelaar zal er zich dus niet op kunnen beroepen om toch een vergoeding van je te vragen.

En als je geen consument bent?

Verkoop je een vastgoed dat eigendom is van je professionele vennootschap, dan gelden de voorgaande regels niet. Strikt gezien kan een vastgoedmakelaar daar wel een bepaling opnemen in het makelaarscontract die aangeeft dat je bij het niet vervuld zijn van een opschortende voorwaarde wel een vergoeding verschuldigd bent. Lees er dus het contract grondig op na voor je dit tekent en schrap bepalingen in die zin.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)