Deze vergoeding krijg je als je nieuwbouwappartement niet op tijd klaar is

21/11/2019 - Immovlan.be

Je koopt een appartement op plan om daar zelf in te gaan wonen of om het te verhuren. De bouwwerken vlotten niet echt waardoor het niet tijdig klaar is. Kan je dan een vergoeding van de promotor vragen en hoe hoog is die?

Als je een appartement op plan koopt is de kans groot dat de zogenaamde wet Breyne van toepassing is. In die wet staat een specifieke regeling rond de vergoeding die je kan vragen als de afgesproken timing niet wordt gehaald.

Verplichte clausule

Meer bepaald moet er, als de wet Breyne toepassing vindt, in de aankoopakte een bepaling staan die aangeeft wanneer het appartement klaar zal zijn en op welke vergoeding je recht hebt als dat niet het geval is. Dat is een wettelijk verplichte bepaling.

Er zijn grenzen

De wet geeft verder aan dat de vergoeding die contractueel wordt voorzien minimaal gelijk moet zijn aan een normale huurprijs van het pand dat je kocht. Je kan in de aankoopakte een hogere vergoeding overeenkomen. Het bedrag mag echter niet overdreven hoog zijn. Is dat wel het geval dan kan de rechtbank dat matigen.

En als de wet Breyne niet van toepassing is?

Als de wet Breyne niet speelt is het belangrijk om in de koopovereenkomst een uitvoeringstermijn overeen te komen. Voorzie meteen een schadevergoeding voor het geval deze termijn niet gehaald wordt.

Als er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen moet de promotor het appartement afwerken binnen  een redelijke termijn. Pas als die verstreken is en je de promotor in gebreke stelde kan je eventueel een schadevergoeding vragen wegens de vertraging.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)