Dit kan je doen als de verkoper gebreken camoufleerde

20/11/2019

Je koopt een huis of appartement. Nadat je er ging wonen stel je vast dat er een aantal gebreken zijn aan het pand die de verkoper camoufleerde. Moet je dat zomaar aanvaarden? Welke stappen kan je ondernemen?

Het gebeurt wel eens dat de verkoper van een onroerend goed gebreken aan het pand camoufleert door bv. nog snel een laag verf aan te brengen of door ergens een omkasting te plaatsen. Wat kan je dan doen?

Kijk in de overeenkomst

De verkoper van een onroerend goed moet je in principe garantie geven voor eventuele verborgen gebreken aan het pand. In de meeste overeenkomsten staat echter een bepaling dat de verkoper geen zo’n garantie geeft. Een uitzondering bestaat voor gebreken die de verkoper kende maar die hij verzweeg. Als koper zal je bij een discussie het bewijs moeten leveren dat de verkoper het gebrek kende. Dat kan je bv. doen als je kan aantonen dat hij het camoufleerde.

Ontbinding

Is het gebrek dat verzwegen wordt ernstig dan kan je als koper eventueel de nietigheid of de ontbinding van de overeenkomst vragen. Je kan dan zeggen dat er sprake is van een verborgen gebrek waarvan de verkoper op de hoogte was of van bedrog. Wordt die vordering ingewilligd, dan wordt de koop ongedaan gemaakt en krijg je je geld terug. Bovenop kan je eventueel een schadevergoeding vragen.

En bij kleinere gebreken?

Is er sprake van een kleiner gebrek, dan kan je eventueel een prijsvermindering vragen of een schadevergoeding voor de kosten die je hebt om het gebrek te (laten) herstellen, voor eventueel mingenot en eventueel ook voor een blijvende minwaarde.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)