Zo kan je vermijden dat de verkoper rommel achterlaat in de woning

14/11/2019

Als je een huis of appartement koopt wil je allicht dat dit volledig leeg is op het moment van het tekenen van de notariële akte. Hoe kan je daarvoor zorgen en wat kan je doen als er toch nog goederen blijken te staan?

Het gebeurt maar al te vaak dat de koper van een woning na de overhandiging van de sleutels vaststelt dat de verkoper een hoop rommel achterliet in het verkochte pand. Door enkele voorzorgen te nemen kan je zo’n probleem vermijden.

Maak goede afspraken

Geef in de compromis die wordt getekend duidelijk en expliciet aan dat de woning volledig leeg moet zijn bij het verlijden van de notariële akte en het overhandigen van de sleutels. Je kan aan deze verplichting meteen een sanctie koppelen (waarbij de verkoper bv. een welbepaalde vergoeding verschuldigd is als dit niet het geval is). Je kan meteen ook bv. bepalen dat de woning bij de overdracht door de verkoper gepoetst moet zijn.

Ga nog even langs

Ga vervolgens vlak voor het verlijden van de notariële akte samen met de verkoper langs in het verkochte pand. Je kan dan vaststellen of de woning wel leeg is en je kan meteen de meterstanden opnemen. Is de woning niet leeg dan kan je de overeengekomen vergoeding opeisen.

En als er geen vergoeding werd afgesproken?

Werd er geen vergoeding afgesproken, dan zou je bij de notaris alsnog tot afspraken hierover kunnen komen. Een denkpiste bestaat er dan in dat je de verkoper nog wat extra tijd geeft om de woning leeg te maken. Neem in de verkoopsovereenkomst dan wel een duidelijke timing op waartegen dit ten laatste moet gebeurd zijn. Bepaal in de akte meteen ook wat er gebeurt als er bij het verstrijken van die timing nog goederen in de woning staan.

Om zeker te zijn dat de verkoper de woning ook leegmaakt, kan je bv. ook afspreken dat een deeltje van de koopprijs wordt geblokkeerd en dat als de verkoper uiteindelijk zijn verplichting niet nakomt dit bedrag aan jou toekomt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)