Dit kan je doen als de verkoper nog iets in orde moet brengen

23/09/2019 - partner: Immovlan.be

Je koopt een woning of appartement waarbij de verkoper zich ertoe verbindt nog bepaalde zaken in orde te brengen. Hoe kan je er dan voor zorgen dat de verkoper dat engagement ook nakomt? Welke voorzorgen kan je nemen?

Op het moment dat je de notariële koopakte gaat ondertekenen blijkt dat er nog heel wat spullen van de verkoper in de garage van het verkochte pand  staan waarvan je wil dat hij die nog weghaalt. Of de verkoper verbindt zich ertoe nog bepaalde herstellingen op zijn kosten aan de woning te zullen doen. Hoe zorg je er dan voor dat de verkoper zijn woord houdt?

Neem het op in de akte

Het is vooreerst belangrijk de verbintenis die de verkoper op zich neemt expliciet te vermelden in de notariële akte. Omschrijf daarbij exact wat de verkoper nog moet doen. Koppel meteen ook een termijn aan de verplichting en geef aan wanneer ze uiterlijk moet worden nagekomen.

Blokkeer een deel van de prijs

Wil je op zeker spelen dat de verkoper zijn engagement ook zal nakomen, dan kan je meteen een deel van de verkoopprijs laten blokkeren. Weet wel dat je de verkoper zal moeten overtuigen het hiermee eens te zijn.

De hoogte van dat bedrag kan je afstemmen op de ‘zwaarte’ van de verplichting die de verkoper nog op zich neemt. Kijk daarbij onder andere na hoeveel het je zou kosten om zelf het probleem dat de verkoper moet oplossen ‘recht te zetten’ en welke bijkomende schade je riskeert te lijden als hij dat niet doet.

Maak goede afspraken

Je kan meteen ook overeenkomen wat er gebeurt als de verkoper zich niet aan zijn belofte houdt. Daarbij kan je bijvoorbeeld afspreken dat het bedrag dat werd geblokkeerd aan jou toekomt als de verkoper zijn verplichtingen niet binnen de afgesproken termijn nakomt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)