Ik verkoop een pand – De taksen

15/01/2019

In de praktijk bestaan er twee types van immobiliëntaksen. De forfaitaire taksen die moeten worden betaald tijdens de aankoop van het goed en de jaarlijkse taksen op het onroerend goed.

De eerste te betalen taksen bij de aankoop van het vastgoed zijn de registratierechten (bestaande woning) of de BTW (nieuwbouw). De registratiekosten moeten vier maanden na het afsluiten van het akkoord worden betaald (m.a.w. vanaf het ondertekenen van het compromis en niet van de verkoopakte). In Wallonië en Brussel bedragen deze registratierechten 12,5% die onderhevig kunnen zijn aan belastingaftrek (60 000€ of 75 000€ in Brussel) of aan een verlaagde rente (6% in Wallonië voor een bescheiden woning). In Vlaanderen bedraagt de rente 10%, en de verlaagde rente 5%

Daar komen het kadastraal inkomen en de jaarlijks te betalen onroerende voorheffing nog eens bij. Daarnaast is er ook nog de fiscale aangifte van uw onroerend goed.