Ik verkoop – De verkoopakte

15/01/2019

Wanneer de koper en verkoper elkaar gevonden hebben, moet de verkoop nog worden geregeld. En zoiets doe je niet zomaar.

Alvorens iets te tekenen, moet men weten waarvoor men tekent. « Verkoopbelofte staat gelijk met verkoop », wordt er gezegd. En de kans bestaat dat u een prijs moet betalen die u graag nog wat had onderhandeld…

De hoofdrolspeler in deze verkoop is natuurlijk de notaris. Hij zal immers de verkoopakte opstellen en de stedenbouwkundige informatie betreffende het vastgoed opvragen. Maar niet alle verkoopaktes zijn identiek. Met het akkoord van beide partijen en volgens de regels van de wet kunt u naar believen clausules weglaten of toevoegen om te komen tot een verkoopakte die volledig strookt met de situatie.