Waarom kopen? – Kopen, renoveren en vervolgens verkopen!

15/01/2019

Aangezien de sector van het onroerend goed het niet slecht doet, kan het interessant zijn om te investeren in de renovatie van een bestaand vastgoed. En dit met de bedoeling het vervolgens te verkopen om de meerwaarde op te strijken. Als u immers een goede zaak doet bij de aankoop en u over de nodige middelen beschikt om grote renovatiewerken te ondernemen, dan kan dit project interessant zijn bij het verkopen.

Het voornaamste risico verbonden aan dit soort transacties is dat u niet op voorhand kunt weten hoeveel u het gerenoveerde vastgoed zult verkopen. Alvorens van start te gaan, is het dus van belang om alle elementen in overweging te nemen. Gaande van de aankoopprijs tot de verwachte verkoopprijs, gaande van de prijs van de verbouwingswerken tot de BTW en de eventuele budgettaire meerkosten.

Waar moet U op letten?

De startprijs natuurlijk. Dit is het allerbelangrijkste aspect bij het kiezen. Hou ook rekening met de aktekosten die uw aankoopprijs zullen doen stijgen. Eens de keuze van het vastgoed gemaakt, is het belangrijk dat u een precieze evaluatie maakt van de renovaties die u voorziet en vooral van hun totale kostprijs.

Het voornaamste voordeel van renoveren is natuurlijk de lage belastingsheffing (6% BTW) als je beroep doet op een professional. Daar komt nog bij dat alle gratis hulp van een vriend of familielid op het bouwterrein natuurlijk niet onderhevig is aan BTW. En dit op voorwaarde dat u bij uw BTW-aangifte bewijsschriften voegt die aantonen dat deze medewerkers gratis en voor niets werken.

Vergeet ook niet dat renovatiewerken veel tijd in beslag nemen. Renoveren is een werk op zich. De winst die u haalt uit de verkoop is in feite uw loon. Stel u eerst de vraag of de verwachte winst overeenkomt met al de tijd die u in dit project steekt.

Alvorens aan dit avontuur te beginnen, doet u er goed aan om het vastgoed te laten schatten. Op deze manier kunt u zien of de geplande renovatiewerken uitvoerbaar zijn of niet. Zal het gebouw de aanpassingen aankunnen? Zijn er vochtigheids- en isolatieproblemen waarmee u rekening moet houden? Aarzel dan ook niet de raad in te winnen van professionals. Op die manier ziet u of uw project al dan niet te moeite loont. Doe dit natuurlijk voor het vastgoed te verkopen.

Als er een stedenbouwkundige toelating nodig is om uw renovatieprojecten uit te voeren, maak dan dat u er kans op maakt. Voeg een vrijwaringsclausule aan de verkoopakte met betrekking tot de toelatingen die u moet verkrijgen.

Win sowieso informatie in over de tendensen van de vastgoedsector. Als u niet voor uzelf bouwt, kunt u er alles aan doen om uw vastgoed te laten beantwoorden aan de markteisen.

Laatste tip: u hebt er alle voordeel bij een handige Harry te zijn ….

Is het echt rendabel?

Eind jaren ‘90 was dit principe erg rendabel. Sindsdien is het minder rendabel geworden door de stijgende prijzen in de sector van het onroerend goed. Let wel, de evolutie van de immobiliënsector is redelijk constant en houdt dus niet veel risico’s in. Reken echter niet op grote winsten. Aan de andere kant is het gevaar op verlies bijzonder klein.

Verlies niet uit het oog dat de verkoopwinsten helemaal niet belast worden, behalve als dit binnen de 5 jaar gebeurt. Eén van de grootste nadelen van grote renovatiewerken is immers dat deze gepaard gaan met een revaluatie van het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing. In ons geval zal de revaluatie waarschijnlijk plaatsvinden na de verkoop, en dus ten laste zijn van de nieuwe eigenaar.

Het is vanzelfsprekend dat de rendabiliteit van de transactie rechtstreeks afhangt van de kwaliteit van de gebruikte materialen. In die mate dat wie renoveert zich de vraag moet stellen of het rendabel is enkel en alleen kwalitatief renovatiemateriaal te gebruiken. Er bestaat niet echt een antwoord op deze vraag. Het is aan u om vernuftig te investeren in materialen en dit in functie van de winst die u eruit kunt halen bij het verkopen. Maar zorg er natuurlijk voor dat uw vastgoed in goede staat blijft.

Door de prijsstijging is een nieuwe tendens ontstaan: Kopen, renoveren en… verhuren! Deze transactie, die over het algemeen even rendabel is, kan winstgevend zijn wanneer men bijvoorbeeld studentenstudio’s maakt.