Als koppel een huis kopen: de belangrijkste aandachtspunten

26/06/2019 - partner: Immovlan.be

Een woning kopen met je partner is best een grote stap. Een stap die je maar beter netjes regelt want je weet nooit wat er in de toekomst zal gebeuren. Wij geven alvast de belangrijkste aandachtspunten mee.

Als je niets regelt…

Moest één van de partners komen te overlijden, dan is de ander geen erfgenaam als je niet gehuwd bent. De wettelijke erfgenamen zijn dan de ouders of broers of zussen. Zij kunnen we zeggen dat je er mag blijven wonen, maar dan ziet de overheid dit als een schenking en betalen ze erfbelasting. Zijn er al kinderen in het spel, minderjarig of niet, dan erven zijn de helft van de woning. Dit kan een ongemakkelijke situatie zijn, zeker omdat het eigendom dan tijdelijk onder het toezicht komt van de vrederechter.

Ongehuwd koppel

Ook ongehuwde koppels moeten langs de notaris om alles te regelen, al is het zeker bij deze koppels essentieel om duidelijke afspraken op papier te zetten. Vaak begint het al bij de eigen inbreng, die niet altijd hetzelfde is, maar wat bij een gehuwd koppel minder problemen schept. Als beide partners niet evenveel kunnen inbrengen dan kan een onderhandse lening een oplossing bieden. De eigen inbreng is dan gelijk, maar de ene partner leent de helft van de extra inbreng bij de andere partner. Gaat het koppel uit elkaar dan dient alles aan de andere partner terugbetaald te worden.

Wil je toch wat zekerheid inbouwen als ongehuwd koppel, dan kun je wettelijk gaan samenwonen. Er is dan een beperkt erfrecht van toepassing. De langstlevende krijgt automatisch het vruchtgebruik van de woning en inboedel. Deze kan er dan levenslang blijven wonen, zonder kosten aan de erfgenamen. De naakte eigendom behoort nog steeds tot de wettelijke erfgenamen. Willen jullie dit anders, dan stel je een testament op waarin je dit aangeeft. Wonen jullie al langer dan 3 jaar wettelijk samen en er is een overlijden, dan vervalt de erfbelasting.

Let wel, een testament is niet waterdicht. Partners kunnen dit onafhankelijk van elkaar wijzigen en kinderen kunnen niet buitenspel gezet worden. Beschermde erfgenamen krijgen steeds een welbepaald aandeel.

Aanvullen met een beding van aanwas

Bij ongehuwde koppels kan het testament aangevuld worden met een beding van aanwas. Een bijkomend contract waarin wordt vastgelegd dat de langstlevende de eigendom van het huis krijgt. Het is dan wel noodzakelijk dat jullie elk de helft van het eigendom bezitten en dezelfde levensverwachting.

Een beding van aanwas is waterdicht, maar duur. De langstlevende partner moet geen erfbelasting betalen, maar wel opnieuw de registratierechten. Vaak wordt een beding van aanwas dan ook geformuleerd als een optie.

Gehuwd koppel

Bij een gehuwd koppel is het allemaal net iets makkelijker. Daar kan een huwelijkscontract afgesloten worden zodat de helft van het huis naar de langstlevende echtgenoot gaat. Dit huwelijkscontract heeft voorrang op het erfrecht. Er is hier ook een fiscaal voordeel aan verbonden, want de langstlevende echtgenoot betaalt geen erfbelasting op de woning.