Zo kan je een huis kopen door het eerst te huren

29/04/2019 - Immovlan.be

Je kan een woning of appartement kopen of huren. Daarnaast bieden sommige eigenaars van huizen of appartementen ook de mogelijkheid om een huurkoop aan te gaan. Maar wat houdt dat precies is?

Bij een huurkoop huur je eerst de woning gedurende een afgesproken periode. Bij het verstrijken van deze termijn kan je de woning ook effectief kopen. Hierbij worden dan meestal (een deel van) de door jou betaalde huurgelden in mindering gebracht op de koopprijs.

Waarom doen?

Men zegt wel eens dat deze formule nuttig is voor mensen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een onroerend goed maar nog niet voldoende financiële middelen hebben daarvoor (en waarbij ook de bank niet bereid is om een lening te geven). De formule laat dan namelijk toe toch al in het pand te gaan wonen, zeker te zijn dat men dit op termijn kan kopen en intussen nog te kunnen sparen.

Bekijk het contract

Overweeg je om een huurkoop te doen, dan is het belangrijk het voorgestelde contract grondig na te lezen. Kijk na voor hoelang het wordt aangegaan, welk deel van het huurgeld in mindering komt van de koopprijs, of de verhuurder jou al dan niet verplicht om na een bepaalde periode over te gaan tot de aankoop enz. Gelet op het grote belang van zo’n contract laat je dat ook maar beter nalezen door iemand die voldoende juridische kennis heeft.

Maak de berekening

Zorg er ook voor dat je uitrekent hoeveel je uiteindelijk op termijn zal betalen en vergelijk dit met wat je zou moeten betalen als je dadelijk iets koopt. Vraag je ook af waarom de eigenaar bereid is om in het systeem te stappen en het pand bv. niet dadelijk (aan iemand anders) wil of kan verkopen. Na deze oefening kan je tenminste met kennis van zaken beslissen of je al dan niet in een systeem van huurkoop wil stappen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)