Welke kredietformule kiezen bij de aankoop van een opbrengst- of investeringseigendom? Wilink helpt je daarbij

10/01/2019

Waarom in vastgoed investeren? Een woordje uitleg: met de lage rente, dekt je investeringsgoed de inflatie zowel via de huurinkomsten als via de meerwaarde op termijn van het goed.

De aankoop van een investeringsgebouw (onroerend goed) is niet zonder risico en vereist weldoordachte raad om zo het rendement en de duurzaamheid van het project te maximaliseren.

Welk type vastgoed kopen? Welke kredietformule kiezen? Hoeveel wordt gefinancierd door een kredietinstelling? Welk deel van de huurgelden moet worden gebruikt voor de betaling van de maandelijkse afbetalingen? Problemen met een huurder, wat zijn de mogelijke oplossingen?

De keuze van het goed is zeer belangrijk

Zoek vooral tussen energiezuinige gebouwen (nieuw of semi-nieuw), ruimtes die geschikt zijn om te verhuren (studio, 1 of 2 kamers) en let op de ligging (grote stad, dicht bij de universiteiten, makkelijk bereikbaar …).

Welke kredietformule?

In veel gevallen krijgen beleggers een krediet op vaste termijn aangeboden waarbij maandelijks enkel rente betaald wordt en de aflossing van de hoofdsom aan het einde van de lening gebeurt. Traditionele kredieten worden meer gebruikt in de context van de aankoop van het eerste huis.

De voordelen van deze formule?

  • Fiscaal: constante aftrekbaarheid van de hypotheekrente ten belope van het kadastrale inkomen;
  • Wanneer de maandelijkse afbetalingen lager zijn dan de ontvangen huur, brengt de investering onmiddellijk een rendement op.

De vraag rest dan hoe het geleende kapitaal op het einde van het krediet wordt terugbetaald. Dat kan via:

  • Eigen middelen die de eigenaars bezitten of zullen bezitten;
  • Beleggingen en spaargeld;
  • Lopende verzekeringspolissen;
  • Een kapitaal afkomstig van een pensioenfonds of een groepsverzekering;
  • De toekomstige verkoop van een onroerend goed dat niet de privéwoning is.

Natuurlijk is dit type investering en hypothecair krediet niet voor iedereen weggelegd. Het zijn vooral zelfstandigen, bedrijfsleiders en investeerders die in de boot springen. Dit type krediet mag niet lichtvaardig worden opgevat omdat de kredietnemer aan het einde van het krediet de terugbetaling moet regelen, zoals hierboven aangehaald.

En een klassieke lening?

Een klassieke lening is interessant als het geleende bedrag laag is via inbreng van een aanzienlijk eigen vermogen, omdat het bedrag van de te innen huur minimaal 20 tot 25% hoger moet zijn dan de maandelijkse afbetalingen van het krediet. Zo kunnen kosten gedekt worden die inherent zijn aan een woning, evenals waarschijnlijke periodes waarin het goed niet verhuurd raakt.

Conclusie

De procedures zijn niet gemakkelijk als je er voor het eerst mee te maken krijgt. Geen nood, het is de taak van onze Wilink-experts om je te begeleiden, uit te leggen, te adviseren en te volgen op belangrijke momenten. Om onaangename verrassingen te voorkomen, contacteer je best een van onze adviseurs alvorens je stappen zet om een onroerend goed te verwerven, zodat je deze woning tegen de beste voorwaarden kunt kopen.