Notaristip: wanneer krijg ik de sleutel van mijn nieuwe woning?

7/01/2019

Je krijgt de sleutel van je nieuwe woning normaal gezien bij de ondertekening van de akte. Op die dag zal je ook de meterstanden moeten opnemen en in orde zijn met de brandverzekering.

Is de woning nog verhuurd, dan zal je de sleutel nog niet krijgen. De huurder zal deze overhandigen op het ogenblik dat hij de woning verlaat.

Ook wanneer werd overeengekomen dat de verkoper nog een zekere tijd in de woning mag blijven, zal de sleuteloverdracht pas later gebeuren. Dit uitstel kan zowel gratis zijn voor de verkoper als met een vergoeding. De afspraken hierover worden in de akte opgenomen. Vermits het niet om een huurovereenkomst gaat, moet er geen opzeg worden gegeven.
Indien de verkoper voor een langere periode in de woning blijft wonen, maak je best een plaatsbeschrijving op.

Opgelet: als de verkoper langer dan een maand gratis mag blijven wonen, moet je als koper bijkomende registratiebelasting betalen. Informeer je dus goed bij je notaris alvorens je hierover afspraken maakt.

Als koper kan je de sleutels ook vóór de ondertekening van de akte ontvangen. Dan maak je best een sleutelovereenkomst op. Hierin wordt bepaald dat je als de koper reeds vanaf dat ogenblik het bewonersrisico hebt en je je dus moet verzekeren. Daarnaast worden de meterstanden opgenomen en spreek je af of je al dan niet bepaalde werken mag uitvoeren.

Tip: laat na je aankoop nieuwe sloten steken, minstens op de buitendeuren. Je weet immers nooit zeker dat je alle sleutels hebt ontvangen. Buren, familie of vrienden van de verkoper kunnen eventueel nog een sleutel bezitten.

Meer info en tips op www.notaris.be