Lijfrente: een zeker te overwegen alternatief

20/11/2018

Verkoop op lijfrente zit al 10 jaar in de lift en de opflakkerende interesse is niet alleen bij senioren maar ook bij investeerders te vinden.

Daniel DOMB en Albert RASQUAIN, verantwoordelijk voor de verkoop op lijfrente bij de TREVI Group, vertellen ons er meer over…

Waarom verkopen mensen op lijfrente?

De verkoop op lijfrente is een uitstekende oplossing voor senioren die:

  • Willen verblijven in hun eigendom terwijl ze in hun dagelijkse leven kunnen genieten van een kapitaal dat bij aanvang betaald wordt (boeket).
  • Een aanvulling op het pensioen willen verkrijgen dankzij de rentes die maandelijks worden gestort – deze rentes zijn exclusief belastingen en worden elk jaar herberekend volgens de gezondheidsindex.

De lijfrente maakt geld vrij van een kapitaal gevormd door een onroerend goed. De geïnde bedragen maken het mogelijk om meer uit het pensioen te halen, uw huis aan te passen, persoonlijke verzorging te garanderen en om gewoon extra van het leven te kunnen genieten (uitstapjes, vakanties enzovoort).

Wie zijn de mensen die op lijfrente verkopen?

In 70% van de gevallen gaat het om mensen die geen kinderen hebben. We ontmoeten ook mensen die kinderen hebben maar in financiële moeilijkheden verkeren. In zeldzame gevallen hebben we met senioren te maken die zich in een familiale conflictsituatie bevinden en door op lijfrente verkopen een manier hebben gevonden om te onterven. Gelukkig zijn zij in de zware minderheid.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voor een vrije lijfrente te kiezen. Sommige eigenaars willen zich niet langer bezighouden met huurders en alles wat daar bij komt kijken. Met een vrije lijfrente bevrijden ze zich van dat gedoe en ontvangen ze een kapitaal en rentes die hoger liggen dan de huurprijs en dit zonder enige fiscale beperkingen.

Vanaf welke leeftijd is verkopen op lijfrente interessant?

Als u in uw woning wilt verblijven, is 70 jaar een mooi minimum om in goede omstandigheden te verkopen en aan de vraag te voldoen. Afhankelijk van het eigendom hebben we al verkocht aan jongere klanten, maar vaak met een beperkte periode van vruchtgebruik.

In het geval van een vrije lijfrente is er geen minimumleeftijd, maar houd er rekening mee dat de uitbetaling altijd beperkt is in de tijd.

Bestaan er bijzondere situaties waarvoor u de lijfrente zou aanbevelen?

In ons bedrijf komen we een aantal situaties tegen waarvoor een lijfrente in aanmerking komt. Denk bijvoorbeeld aan hertrouwde koppels waarbij één echtgenoot de enige eigenaar is en een kind uit een eerste huwelijk heeft. Als hij zou sterven, zou de overlevende echtgenoot alleen het vruchtgebruik van het onroerend goed hebben terwijl het naakte eigendom naar de erfgenamen gaat. Het is dus niet langer een kwestie van verkopen zonder hun toestemming. Als de verkoop op de lijfrente was voorzien, zou de overlevende het levenslange vruchtgebruik van zijn eigendom hebben plus een maandelijks een extra bedrag op de rekening. Een goede tip: bescherm uw levensgezel!

Een andere situatie: soms gebeurt het dat een eigendom moeilijk te verkopen is via een klassieke verkoop. De lijfrente laat u vaak toe om het onroerend goed zeer snel te verkopen. Het wordt dan aangeboden als vrije lijfrente met een boeket en rentes verspreid over 15-20 of 25 jaar, afhankelijk van de leeftijd van de verkopers. Weet dat rentes pensioenen belast en geïndexeerd zijn (ongeveer 2% per jaar over de laatste 20 jaar).

Welk advies zou u geven aan iemand die een eigendom op lijfrente wil verkopen?

Omring uzelf met de juiste adviseurs, aarzel niet om naar de notaris te stappen om uw project te bespreken en laat vooral niet na om te praten met een echte lijfrentespecialist. De lijfrente is een complexe materie die goed beheerst moet worden. Bij Trevi hebben we een specifieke afdeling voor lijfrentes en hebben we perfecte controle over alle aspecten van deze verkoop. Wij zijn al meer dan 35 jaar een belangrijke speler op het gebied van onroerend goed en ook een belangrijke speler op het gebied van lijfrente.

We kunnen een betrouwbare schatting geven van uw eigendom dankzij onze krachtige tools en onze onvergelijkbare database en dit overal in België dankzij ons netwerk van 35 partners die het hele grondgebied bestrijken.

Kortom, elk geval is anders: aarzel niet om ons te vertellen over uw project, wij verzekeren u een grote discretie!

* Verplichte velden