Moet je je huurder verwittigen als je je huis wil verkopen?

6/11/2018 - partner: Immovlan.be

Je verhuurt een huis of appartement waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Moet je je huurder dan verwittigen als je het pand wil verkopen? Hoe ga je daarbij te werk?

876247

Als je je woning te koop stelt komt je huurder daar door de publiciteit en de bezoeken door kandidaat-kopers wellicht van op de hoogte. Maar moet je hem ook nog eens ‘formeel’ verwittigen van zo’n verkoop?

Je huis ligt in het Brusselse gewest

Is je huis of appartement gelegen in het Brusselse gewest, dan moet je je huurder inderdaad verwittigen van de verkoop. Meer bepaald moet je bij een verkoop uit de hand je huurder voorafgaand aan iedere publieke mededeling van verkoop op de hoogte brengen van je voornemen om de woning te verkopen. Je moet dan doen via een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, Als je pand gehuurd wordt door meerdere personen, dan moet je deze kennisgeving aan alle huurders richten. Je kan van deze regel overigens ook niet afwijken door de huurder bv. in het huurcontract afstand te laten doen van zijn informatierecht. Zo’n clausule zal nu eenmaal niet geldig zijn.

En elders?

Als je huis in Vlaanderen of in Wallonië gelegen is, geldt deze regel niet. Daar bestaat er dus geen verplichting om je huurder op de hoogte te brengen van een geplande verkoop. Je huurder zal dit dan allicht te weten komen doordat er publiciteit rond de verkoop wordt gemaakt en/of er afspraken worden gemaakt rond bezoekdagen.

Geen voorkooprecht

Je huurder heeft wettelijk gezien ook geen voorkooprecht als je het huurpand verkoopt. Je kan hem zo’n recht wel contractueel toekennen. In dat geval is het belangrijk dit voorkooprecht en de draagwijdte ervan duidelijk op papier te zetten.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)