Kan je de blote eigendom van een huis (ver)kopen?

31/08/2018

Het gebeurt wel eens dat de eigendomsrechten op een onroerend goed gesplitst zijn tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker. Kan je in dat geval de blote eigendom alleen verkopen? Wat zijn de rechten van de nieuwe eigenaar?

De verstandhouding tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker van een onroerend goed kan wel eens bijzonder slecht zijn. Als zij niet meer door één deur kunnen kan de blote eigenaar geneigd zijn om zijn ‘eigendom’ te verkopen. Maar kan dat wel?

Een verkoop kan

De blote eigenaar kan in principe wel degelijk zijn blote eigendom verkopen aan iemand anders. Hij kan dat zelfs doen als de vruchtgebruiker het daarmee niet eens is. In de praktijk zullen er echter meestal niet veel gegadigde kandidaat-kopers zijn. De kans is dan ook groot dat de verkoop nauwelijks iets opbrengt.

Wat mag de koper doen?

De koper van de blote eigendom krijgt namelijk alleen maar dezelfde rechten en plichten als deze die de verkoper had. Hij moet het vruchtgebruik respecteren. Zo kan hij bv. zelf zijn intrek niet nemen in het onroerend goed. Hij kan het al evenmin verhuren of de huurinkomsten ervan ontvangen.

Andere oplossing

Het is dan ook beter een andere oplossing te zoeken voor het onroerend goed. Zo bestaat een denkpiste er misschien wel in om het onroerend goed te verkopen en de opbrengst te verdelen tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Daarbij kan perfect berekend worden hoeveel aan elk zou moeten toekomen. Soms is het ook mogelijk om de omzetting van het vruchtgebruik te vragen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)