Je kind helpen bij de aanschaf van een huis: wat zijn de valkuilen?

13/08/2018

Geen enkele ouder wil dat zijn of haar kind voor eeuwig thuis blijft wonen. Maar hoe help je je nageslacht als hij of zij een eigen huis of appartement wil kopen? En wat zijn de valkuilen?

Je eigen kind geld lenen, is een mogelijkheid. Zet wel alles netjes op papier: de eventuele intrestvoet, het terugbetalingsplan, een eventuele waarborg… Is de partner van je kind betrokken in de aankoop, vermeld hem of haar dan mee in het contract. Uiteraard moet elke partij tekenen en een exemplaar in handen krijgen.

Een gift

Je kan ook een som geld doneren aan je kind. In dat geval doe je best beroep op een notaris of advocaat en al zeker als de partner van je kind betrokken partij is. Wie weet zal het geld anders voor andere doeleinden gebruikt worden of gaat de partner ermee lopen bij een eventuele scheiding.

Een gift kan ook worden gegeven door in de plaats van je kind een factuur te betalen, van de aannemer bijvoorbeeld.

Garant staan voor de lening

Je kan ook garant staan voor de lening die je kind aflsuit bij de bank. In dat geval garandeer je dat hij of zij de lening correct terugbetaalt. Gebeurt dat niet, zal jij moeten instaan voor de aflossing.

Garant staan, kan ook voor een deel van de lening. Vraag in ieder geval of die garantie in tijd beperkt is zodat ze niet loopt tot het einde van de hypotheekaflossing. Hou er ook rekening mee dat de meeste banken niet staan te springen om met garanties van ouders te werken. Vaak stellen ze dan voor om de lening voor je eigen rekening te nemen en dat je mede-eigenaar wordt. Op zich geen probleem als je maar één kind hebt, maar voer voor discussie bij een erfenis als er broers en/of zussen zijn. En stel je maar eens voor dat je ruzie krijgt met je kind…

Je eigen huis verkopen

Je huis aan je eigen kind verkopen, mag uiteraard en dit zonder inspraak van broers of zussen. Al is het wel aangeraden dat als er meer dan één kind is, je de woonst aan een normale prijs verkoopt. Doe je dat niet en kom je te overlijden, kunnen andere gezinsleden de ‘oneerlijke’ prijs aanvechten en ‘hun deel’ opeisen.