Wie moet je bod aanvaarden als er meerdere eigenaars zijn?

4/06/2018

Je wil een bod doen op een onroerend goed dat meerdere eigenaars heeft. Wie moet dan je bod aanvaarden? Volstaat het dat één van de eigenaars dat doet?

Het gebeurt wel eens dat een onroerend goed eigendom is van meerdere personen. Dat kunnen bijvoorbeeld twee echtgenoten zijn, samenwonende partners of erfgenamen die samen het onroerend goed erfden.

Iedereen moet akkoord gaan

Als je een bod doet op het onroerend goed moet elke mede-eigenaar dat aanvaarden opdat je een geldige koop zou hebben. De aanvaarding door één van de mede-eigenaars (terwijl anderen niet akkoord zijn) volstaat dus niet. Als één van de mede-eigenaars het niet eens is, kan je niet zomaar kopen.

Sterkmaking

Als diegene die het bod aanvaardt beweert dat ook de andere eigenaars akkoord zijn met de verkoop, kan je vragen dat hij je een volmacht voorlegt. Heeft hij die niet, dan kan je nog altijd vragen dat hij zich sterk maakt voor de andere eigenaars. Gaan die uiteindelijk niet akkoord met de verkoop, dan kan je van de mede-eigenaar die zich sterk maakte een schadevergoeding vragen.

En de makelaar?

Een makelaar mag een onroerend goed overigens niet zomaar te koop stellen op verzoek van één van de eigenaars als de anderen het daarmee niet eens zijn. Als een makelaar een onroerend goed te koop stelt mag je er dan ook in principe vanuit gaan dat alle mede-eigenaars het met die tekoopstelling eens zijn. Als iemand zich sterk maakte zal de makelaar je daarover informeren.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)