Moet een verkoper kandidaat-kopers wijzen op gebreken aan het pand?

5/01/2018 - partner: Immovlan.be

Verkopers van een huis of appartement stellen hun pand wel eens mooier voor dan dat het in werkelijkheid is. Hierbij worden ook gebreken die er zijn aan de woning wel eens ‘vergeten’ of zelfs gecamoufleerd. Wat kan de koper dan doen? Wat zijn de verplichtingen van de verkoper?

Bij de verkoop van een woning staat er allicht in de koopovereenkomst een clausule volgens welke de koper het pand koopt in de staat waarin het zich bevindt. Tevens wordt meestal aangegeven dat de koper de verkoper niet kan aanspreken voor zichtbare of verborgen gebreken die er aan het huis zijn.

Zichtbare gebreken

De verkoper moet de koper niet wijzen op zichtbare gebreken die er aan de woning zijn. De koper moet datgene wat hij koopt namelijk grondig inspecteren en zich desgevallend daarbij laten bijstaan door een professioneel. Deed hij dat niet, dan kan hij daar nadien niet over klagen. Is er bv. een vochtprobleem dat goed zichtbaar is (en de verkoper camoufleerde dat niet onder een laag verf) dan kan de koper daar later niet over ‘vallen’.

Verborgen gebreken

Als er sprake is van een verborgen gebrek dat de verkoper kende, dan liggen de zaken anders. Als de verkoper dat gebrek verzweeg (en het eventueel ook camoufleerde) dan kan de koper hierover later wel moeilijk doen, dit zelfs als er een clausule in de koopovereenkomst staat dat de verkoper niet instaat voor verborgen gebreken.

De koper zal daarbij wel moeten aantonen dat de verkoper het gebrek kende en dat verzweeg. Deel je als verkoper bepaalde gebreken mee, zorg dan dat je over een bewijs beschikt dat je de koper van de gebreken in kwestie op de hoogte bracht.

De sanctie

Blijkt er een ernstig verborgen gebrek te zijn dat de verkoper verzweeg, dan kan de koper vooreerst vragen dat de koop ongedaan wordt gemaakt waarbij de verkoper de koopsom (en daar eventueel bovenop een schadevergoeding) aan de koper moet terugbetalen. Eventueel zou de koper ook een prijsvermindering kunnen vragen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)