Een aannemer vinden in 6 stappen

6/10/2014

Of u nu heeft gekozen voor nieuwbouw of renovatie: uw zal op een bepaald moment een aannemer moeten kiezen. U hoopt natuurlijk iemand te vinden die competent is en eerlijk, maar hoe doet u dat?

1. Maak gebruik van mond-tot-mond reclame

Vraag inlichtingen aan mensen die u kent (vrienden, familie, collega’s…) en die wellicht iemand kunnen aanbevelen met wie ze zelf een goede ervaring hebben gehad.

Ingeval dat niet zo is, kunt u terugvallen op de volgende nuttige tips.

2. Vraag de aannemer om referenties

Aarzel niet hem te vragen naar zijn referenties en neem vervolgens contact op met deze mensen, om u ter plaatse te gaan vergewissen van de kwaliteit van het werk en de manier waarop hij een werf aanpakt.

3. Controleer zijn vakkundigheid en vaardigheden

Al wie een commerciële activiteit wenst uit te oefenen, dient zich in te schrijven bij de KruispuntBank voor Ondernemingen (KBO). Dit is dus ook zo voor aannemers.

Het ondernemingsloket dient te controleren of de aannemer in kwestie beantwoordt aan de professionele vereisten in het geval van een gereglementeerde beroepsbezigheid, en of hij over de nodige technische competenties beschikt.

Om het bestaan van deze inschrijving te controleren, kan u de website KBO Public Search raadplegen.

4. Ga na of de aannemer erkend is

De lijst van erkende aannemers beperkt zich tot de grootste bedrijven, die ook werkzaam zijn bij openbare werken. Deze aannemers zullen u vaak bijkomende waarborgen kunnen bieden want hun financiële capaciteiten en technische competenties zijn onderzocht en erkend.

Indien die erkenning echter het enige criterium is waaraan de aannemer die u hebt weerhouden niet beantwoordt, hoeft u zich daar niet per se zorgen over te maken.

De lijst van erkende aannemers is beschikbaar via de website van de FOD economie.

5. Informeer u over de financiële situatie van de aannemer

Een aannemer met schulden bij openbare instellingen ondervindt mogelijk zware financiële moeilijkheden.
U kan zijn financiële situatie controleren door zijn laatste balansen en resultaatrekeningen te raadplegen (via de publicatie van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België)  maar ook op de site van de fiscus en van de sociale zekerheid (indien hij loontrekkenden tewerkstelt)

6. Raadpleeg de website Construction Quality

Deze site is een vrijwillige dienst van de bouwsector om u de weg te wijzen naar een betrouwbare, gekwalificeerde partner als u een aannemer zoekt voor renovatiewerken.


De website: http://constructionquality.be/nl