Huis, appartement of grond kopen? Laat het voorschot geblokkeerd!

20/10/2014

Als je een huis, appartement of bouwgrond koopt, vraagt de verkoper veelal dat je – bij het ondertekenen van de compromis – een voorschot betaalt. Dit is echter niet verplicht. Je kan perfect overeenkomen dat geen voorschot verschuldigd is en dat doe je zo :

Je kan in onderling overleg met de verkoper de omvang van het voorschot bepalen. In de praktijk wordt veelal 10 % van de verkoopprijs genomen. Bij de verkoop van een te bouwen of een in aanbouw zijnde woning beperkt de wet het voorschot tot maximaal 5 % van de prijs.

Betaal het niet aan de verkoper

Je betaalt het bedrag van het voorschot beter niet rechtstreeks aan de verkoper. Als die zich in financiële moeilijkheden bevindt en de koop uiteindelijk niet doorgaat, riskeer je namelijk het bedrag niet te kunnen terugvragen. Dat risico is niet denkbeeldig. De compromis is niet tegenstelbaar aan de schuldeisers van de verkoper. Zolang er geen notariële akte en overschrijving in het hypotheekkantoor is, kunnen zij doen alsof er geen verkoop was.

Wat ermee doen?

Het is aangewezen het voorschot bij de notaris in bewaring te laten tot bij de ondertekening van de notariële verkoopakte. Hij plaatst dit op een rekening die met de intrest wordt uitbetaald aan de verkoper bij de ondertekening van die akte. Een alternatief bestaat erin het voorschot geblokkeerd te laten bij de vastgoedmakelaar die tussenkomt. Je zou ipv een voorschot te betalen ook een bankwaarborg kunnen laten afleveren. 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 {{NEWSLETTER_BOX}}