Wie kiest de notaris?

27/10/2014

Bij de verkoop uit de hand van een onroerend goed betaalt de koper de notariskosten. Dit betekent nochtans niet dat enkel de koper kan kiezen wie als notaris optreedt om de notariële verkoopovereenkomst te verlijden.

 

Ieder beslist

Zowel de eigenaar als de kandidaat-koper hebben het recht om elk hun eigen notaris aan te duiden. Ze kunnen kiezen voor dezelfde notaris of ze kunnen elk een aparte notaris aanstellen. Als er twee notarissen worden aangeduid brengt dat overigens geen verhoging van de kosten voor de koper met zich. De beide notarissen verdelen het wettelijk vastgestelde ereloon onder elkaar. Ook de verkoper moet niets extra betalen.

In principe is het de notaris van de koper die de verkoopakte opstelt en op wiens kantoor de authentieke akte wordt ondertekend. De notaris van de verkoper kan op zijn beurt nakijken of de akte geen nadelige bepalingen bevat voor de verkoper.

 

Raadpleeg hem tijdig

U kan uw notaris al raadplegen op het moment van de opmaak van de compromis. U hoeft dus niet te wachten tot die is opgesteld. De notaris kan de compromis opstellen of hij kan hem voor u nalezen en wijzen op de eventuele negatieve bepalingen voor u die erin staan. Meld in de compromis overigens welke notarissen precies worden gelast met de opmaak van de authentieke verkoopovereenkomst.

Bij een openbare verkoop ligt dit alles anders

Hier treedt alleen de notaris op die de openbare verkoop houdt. De koper kan hier dus geen eigen notaris aanduiden die mee tussenkomt.