Sterkmaking bij verkoop: wat houdt het in?

31/10/2014

Bij de verkoop van een onroerend goed gebeurt het wel eens dat een verkoper zich sterk maakt voor andere verkopers. Wat betekent dit en wat zijn de gevolgen?

 
 

Wat is het?

 
Als meerdere mensen samen eigenaar zijn van een huis of appartement (bv. twee samenwoners, een aantal erfgenamen, …) dan moeten zij allemaal akkoord gaan met een verkoop daarvan. Zij moeten allemaal ook de verkoopsovereenkomst ondertekenen.
 
Om te vermijden dat iedereen aanwezig moet zijn bij de ondertekening van de compromis wordt in de praktijk wel eens gewerkt met een clausule van ‘sterkmaking’. In dat geval ondertekent bv. één van de eigenaars de verkoopsovereenkomst en hij belooft dat de anderen het met de verkoop eens zullen zijn. 
 

De andere bekrachtigt

 
De andere eigenaars zijn door die sterkmaking niet gebonden. Zij hebben naderhand de keuze om al dan niet akkoord te gaan.  Ofwel ‘bekrachtigen’ ze de sterkmaking ofwel doen ze dat niet. 
 
Als ze de sterkmaking bekrachtigen worden ze retroactief (dit is vanaf het moment van het sluiten van het contract) partij bij de overeenkomst.  Als dit gebeurt zijn er voor jou als koper geen problemen.  De verschillende mede-eigenaars doen dan namelijk wat diegene die zich voor hen sterkmaakte beloofd had en de overeenkomst komt tot stand.
 

Of hij doet het niet

 
Als één van de mede-eigenaars de sterkmaking niet bekrachtigt komt de verkoopovereenkomst niet tot stand.  Je kan dan als koper van diegene die zich sterkmaakte een schadevergoeding vorderen.  Bij een verkoop van een onroerend goed wordt deze schade veelal becijferd op zowat 10 % van de afgesproken verkoopprijs.
 
{{NEWSLETTER_BOX}}