Kan je makelaar je nog een commissie vragen na het einde van de overeenkomst?

6/11/2014

Je doet een beroep op een vastgoedmakelaar om je huis te verkopen. Na het einde van het contract slaag je erin om de woning zélf te verkopen. Kan de makelaar dan nog een commissie van je vragen?

 
 
Je makelaar heeft niet automatisch een zogenaamd ‘volgrecht’. Hij kan enkel een commissie vragen op een verkoop die je na het einde van het contract zelf realiseert als dat wordt overeengekomen in het contract dat je met hem sloot. Staat er niets in het contract dan kan de makelaar geen vergoeding eisen.
 

Strikte voorwaarden 

 
De wet geeft strikte voorwaarden aan waaraan zulke clausule moet voldoen als je zelf een consument bent.  De vastgoedmakelaar moet je binnen de zeven werkdagen na de beëindiging van de overeenkomst een lijst overmaken van de personen aan wie hij informatie heeft bezorgd.
 
De vergoeding is alleen verschuldigd als je een overeenkomst sluit met één van de personen op deze lijst of met personen die met deze personen zulke band hebben dat het redelijkerwijze valt aan te nemen dat zij, ten gevolge van die verhouding, over de verschafte informatie beschikten.
 
De vastgoedmakelaar heeft bovendien slechts recht op de vergoeding als de overeenkomst door jou met de koper wordt gesloten binnen de zes maanden na beëindiging van de overeenkomst met de makelaar.
 

Sanctie 

 
Voldoet de clausule niet aan deze voorwaarden en grenzen, dan is ze nietig. De makelaar kan er zich dan niet op beroepen om nog een commissie van je te vragen.
 
{{NEWSLETTER_BOX}}