Kan je een huis met hypotheek op onder lijfrente verkopen?

13/11/2014

De koper van een huis wil dat kopen voor vrij en onbelast. Dat geldt ook als je wil verkopen op lijfrente. Je zal je bank dus moeten overtuigen om akkoord te gaan met een doorhaling van de hypotheek.


Hypotheek blijft

Als je bank een hypotheek neemt op je huis, dan verdwijnt die niet automatisch als je dat huis verkoopt. De hypotheek blijft in principe op het huis rusten tenzij ze wordt doorgehaald. Die doorhaling kan alleen gebeuren als je bank het daar mee eens is. Er is geen enkele koper die een hypotheek wil overnemen. Een koper wil de woning of het appartement nu eenmaal kopen ‘voor vrij en onbelast’.

Hypotheek laten schrappen

Dit betekent dan ook dat je als verkoper er voor moet zorgen dat je bank ermee akkoord gaat dat de hypotheek wordt doorgehaald. Je kan daarvoor zorgen door het ganse bedrag van de lening terug te betalen uit de verkoopopbrengst van het huis. Een andere denkpiste bestaat erin een ander onroerend goed (bv. een nieuw huis dat je koopt) in waarborg te geven.


Als de bank zeker is dat ze volledig terugbetaald wordt zal ze niet moeilijk doen. Is dat niet het geval dan kan de bank weigeren de hypotheek vrij te geven (zo bv. als de verkoopprijs niet volstaat om de lening volledig terug te betalen).

Bij lijfrente?

Bij een verkoop op lijfrente gelden dezelfde principes. Ook hier moet je bank akkoord gaan met de doorhaling van de hypotheek. Is het bedrag dat de koper bij de verkoop al betaalt (het zogenaamde boeket) voldoende hoog om de bank terug te betalen dan is er wellicht geen probleem. De bank zal dan akkoord gaan.

Volstaat het boeket integendeel niet om de lening integraal terug te betalen, dan kan de bank moeilijker doen en is die mogelijks niet bereid de hypotheek te laten doorhalen. De verkoop kan in dat geval dus problematisch zijn.