Wie moet akkoord gaan als de gezinswoning wordt verkocht?

1/12/2014

Als een echtpaar de gezinswoning wil verkopen, is daarvoor het akkoord van beide echtgenoten nodig. Dit geldt zelfs als de woning eigendom is van slechts één van jullie beiden.

 

De woning is van allebei

Is de woning eigendom van beide echtgenoten, dan moet je alle twee akkoord zijn met een verkoop. Dit is bv. het geval als de woning in het gemeenschappelijk vermogen valt of als die in onverdeeldheid is tussen jou en je echtgenoot. 
 
Bij de verkoop van een onroerend goed moeten alle eigenaars het daarmee immers eens zijn. Is dat niet het geval, dan is een verkoop in principe niet mogelijk. 
 

De woning is van één van jullie

 Ook als de gezinswoning eigendom is van één echtgenoot, moet de andere het eens zijn met de verkoop. Dit is bv. het geval als je getrouwd bent onder het wettelijk stelsel en je de woning kreeg via een schenking van je ouders. Hetzelfde geldt bv. als je trouwde zonder huwelijkscontract en je al eigenaar was van de woning voor je trouwde. Deze regel geldt wel alleen voor de voornaamste woning van het gezin en bv. niet voor een tweede verblijf (zoals een appartement aan de kust). 
 
Dezelfde regel geldt trouwens voor wettelijke samenwoners.
 

Naar de rechtbank? 

Weigert de echtgenoot die geen eigenaar is zijn akkoord te geven met een verkoop, dan kan je aan de rechtbank een vervangende machtiging vragen. Om dit te vragen doe je best een beroep op de diensten van een advocaat. De rechtbank zal deze machtiging geven als de andere echtgenoot geen gegronde redenen heeft voor de weigering.
 
{{NEWSLETTER_BOX}}