Openbare verkoop: wat als de koper niet betaalt?

9/01/2015

Bij een openbare verkoop wordt het verkochte huis, appartement of grond toegewezen aan de hoogste bieder. Wat gebeurt er als die uiteindelijk niet kan of wil betalen?

 
 
Net als bij een gewone verkoop kan de verkoper bij een openbare verkoop aandringen op de gedwongen uitvoering. Hij kan de koper die niet correct betaalt verplichten om toch te kopen. De verkoper kan daarnaast ook de ontbinding van de verkoop vragen met een schadevergoeding.
 

Rouwkoop

 
Er bestaat nog een derde manier om te reageren. De verkoper kan namelijk ook kiezen voor een procedure van ‘rouwkoop’. Deze procedure staat in de wet voor gevallen waarin verkocht wordt naar aanleiding van een uitvoerend beslag. Ook in de meeste andere verkoopsvoorwaarden wordt deze procedure opgenomen. Ze is dan ook bij nagenoeg elke openbare verkoop mogelijk. 
 
Als de koper niet betaalt organiseert de notaris bij een rouwkoop een nieuwe openbare verkoop. Deze gebeurt op dezelfde wijze en in dezelfde vorm als de oorspronkelijke verkoop. 
 

Tweede verkoop en dan?

 
Bij deze nieuwe verkoop kunnen er zich twee mogelijkheden voordoen. Vooreerst kan de nieuwe verkoopeen hogere prijs opleveren dan de eerste verkoop. In dat geval komt die volledige prijs toe aan de oorspronkelijke verkoper. De koper die niet betaalde krijgt hiervan niets. Hij moet integendeel zelfs de kosten betalen van de eerste mislukte verkoop.
 
Het kan ook gebeuren dat denieuwe verkoop een lagere prijs oplevert dan de eerste verkoop. In dat geval krijgt de verkoper deze prijs. De eerste koper die niet betaalde moet bovendien het ver¬schil tussen de eerste en de tweede prijs met eigen mid¬delen bijpassen. Verder moet hij ook hier de kosten van de eerste mislukte verkoop betalen. 
 

Wat onthouden? 

 
Het is dan ook belangrijk enkel te bieden bij een openbare verkoop als je zeker bent de prijs te kunnen betalen. Dit geldt des te meer omdat het niet mogelijk is te kopen onder de opschortende voorwaarde dat je een lening krijgt.