Moeten echtgenoten samen naar een openbare verkoop gaan?

2/02/2015

Bij een openbare verkoop is de aanwezigheid van beide echtgenoten die willen kopen vaak nodig. Je kan ook werken met een volmacht.

Echtgenoten die getrouwd zijn met een huwelijkscontract van scheiding van goederen kunnen elk apart een onroerend goed aankopen. Zij hebben daarvoor de toestemming van de andere echtgenoot niet nodig. Het volstaat dan ook dat ze alleen aanwezig zijn op de openbare verkoop als ze het onroerend goed alleen willen kopen. Willen ze het onroerend goed daarentegen elk voor een onverdeeld aandeel aankopen dan moeten ze beiden aanwezig zijn.

Voor echtgenoten die gehuwd zijn zonder huwelijkscontract (en die kozen voor het wettelijk stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) ligt dat anders. Zij moeten in principe samen aanwezig zijn op de openbare verkoop. Ze moeten nu eenmaal beiden toestemmen in de aankoop als het gaat om een onroerend goed dat voor de gemeenschap wordt aangekocht. Bij een openbare verkoop moet je de beslissing om al dan niet te kopen trouwens ter plaatse nemen.

Neem je trouwboekje mee. Op die manier kan de notaris die de verkoop houdt meteen zien onder welk huwelijksstelsel je gehuwd bent.

Werken met een volmacht 

Heeft één van jullie geen tijd of wil je bv. enkel kopen als er een echt koopje te doen is en vind je het niet de moeite beiden naar elke verkoop te gaan dan kan je met een volmacht werken. De echtgenoot die thuis blijft kan dan aan diegene die wel gaat een schriftelijke volmacht geven.

Om discussies over de bewoordingen of draagwijdte te vermijden vraag je best aan de notaris die de verkoop doet dan hij je een model van schriftelijke volmacht bezorgt. Laat de echtgenoot die thuis blijft de volmacht ondertekenen en neem een copie van diens identiteitskaart mee.

 
{{NEWSLETTER_BOX}}