Te goedkoop verkocht: kan je de koop nog in vraag stellen?

18/05/2015

 Als je een huis, appartement of bouwgrond te goedkoop verkoopt kan je de koop nadien meestal niet meer in vraag stellen. Een uitzondering bestaat als je voor meer dan 7/12 werd benadeeld.

Als je een onroerend goed verkoopt, kan je de koop nadien niet zomaar meer in vraag stellen. Eens het goed is verkocht blijft het verkocht, ook al vind je dat de prijs die je kreeg te laag is en heb je spijt.

Een uitzondering

De verkoper kan de koop toch in vraag stellen als hij voor meer dan zeven twaalfde is benadeeld. Die regel is niet van toepassing bij een openbare verkoop of een verkoop op lijfrente. Wil de verkoper dat doen, dan moet dit gebeuren binnen de twee jaar na het afsluiten van de koopovereenkomst.

Als de rechtbank meent dat er inderdaad sprake is van een voldoende benadeling, krijgt de koper de keuze. Hij kan vooreerst het gekochte onroerend goed aan de verkoper teruggeven waarbij hij de prijs die hij hiervoor betaalde terugkrijgt. De kosten die bij de aankoop gemaakt zijn (zoals bv. de notariskosten) blijven ten laste van de koper. Hij kan het onroerend goed ook behouden en een stuk bijbetalen aan de verkoper.

Gekwalificeerde benadeling

De koper of de verkoper kunnen ook de nietigverklaring vragen van de koopovereenkomst als er sprake is van een ‘gekwalificeerde benadeling’. De verkoper kan dit inroepen als hij een te lage prijs ontving en de koper als hij te veel betaalde. Bijkomende voorwaarde is dat de bevoordeelde partij misbruik maakte van de nood of zwakte van de andere partij of dat deze de eigen machtpositie misbruikte om het voordeel te bekomen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)