Compromis getekend, koper overlijdt: wat nu?

29/05/2015

Als de koper van een onroerend goed overlijdt na ondertekening van de compromis, blijft de koop dan bestaan en zoja, moeten de erfgenamen dan meewerken aan het verlijden van de notariële akte?

Na het ondertekenen van de compromis overlijdt de koper. Hierdoor eindigt de verkoopovereenkomst niet. Die blijft dus zonder meer gelden. De erfgenamen moeten de authentieke akte laten verlijden. Doen ze dat niet, dan kunnen ze daartoe worden verplicht door de verkoper. Deze laatste kan de overeenkomst daarnaast ook laten ontbinden ten laste van de erfgenamen die de akte niet willen laten verlijden waarbij ze meteen een schadevergoeding verschuldigd zijn.

Er zijn oplossingen

In de compromis kan een opschortende voorwaarde staan van het verkrijgen van een lening. Als dat het geval is en de erfgenamen krijgen geen lening kunnen ze mogelijks nog onder de koop uit.

Een andere optie bestaat erin om in de compromis overeen te komen dat de overeenkomst van rechtswege ontbonden wordt door het overlijden van één van de partijen tussen de compromis en het verlijden van de notariële akte.

De erfgenamen kunnen ook contact opnemen met de verkoper om te trachten met hem een regeling te treffen waarbij hij bv. akkoord gaat om de verkoop te ontbinden mits betaling van een beperkte schadevergoeding.

Een verzekering?

Indien de compromis werd gesloten bij een notaris of bij sommige vastgoedmakelaars, kan je genieten van een gratis verzekering tegen overlijden.

Overlijd je dan als koper, dan betaalt de verzekering de koopprijs van de woning of het appartement. Dit geldt bij een overlijden ten gevolge van een ongeval en bv. niet als de koper door ziekte of zelfmoord stierf. Bovendien is de tussenkomst van de verzekering beperkt tot maximaal 250.000 euro. Vraag aan je makelaar of notaris om meer info hierover.Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 

{{NEWSLETTER_BOX}}