Binnen welke termijn moet de notariële verkoopakte opgemaakt worden?

1/06/2015

De koper en verkoper van een onroerend goed kunnen in onderling overleg beslissen wanneer de notariële verkoopovereenkomst wordt getekend. Hou er wel rekening mee dat dit moet gebeuren binnen de 4 maanden.

De partijen bij de verkoop van een onroerend goed komen onderling overeen wanneer de authentieke akte wordt getekend bij de notaris. Dit moet gebeuren binnen de 4 maand vanaf de compromis. Als reden wordt vaak gegeven dat een compromis maar vier maand geldig zou zijn. Dit is niet juist. De compromis bindt de koper en verkoper voor ‘altijd’. Het verlijden van de akte binnen de 4 maand is evenwel een fiscale verplichting.

Sanctie

Als de akte niet tijdig wordt verleden riskeer je een boete. Deze boete is gelijk aan het bedrag van de te betalen registratierechten, wat betekent dat je twee keer registratierechten moet betalen. Niettemin krijg je hierop een korting die wordt berekend op basis van een wettelijk barema.

Uiteindelijk bedraagt de boete minstens 10 % van de registratierechten die je moet betalen. Je kan de boete vermijden door de compromis al te laten registreren (en registratierechten te betalen) als de akte niet binnen de 4 maand kan worden verleden.

Je kan om de boete te vermijden eventueel ook aan de notaris opdracht geven tot het opstellen van de notariële akte en de registratierechten al betalen aan de notaris. Overleg met je notaris over de meest aangewezen werkwijze.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}