Een verhuurde woning kopen: vanaf wanneer ontvang je de huur?

24/08/2015

Als je een verhuurde woning koopt, moet de huurder de huur verder aan jou betalen. Je kan met de verkoper afspraken maken over vanaf welk moment de huur aan jou toekomt.

Bij de aankoop van een verhuurde woning of appartement moet de huurder de huur voortaan verder aan jou betalen. Je kan daarbij met de verkoper afspreken vanaf welk moment de huur aan jou toekomt. Zo kan je bijvoorbeeld afspreken dat dit het geval is vanaf de ondertekening van de compromis of van zodra de opschortende voorwaarden uit de verkoopovereenkomst vervuld zijn. Meestal wordt overeengekomen dat de koper de huur krijgt vanaf de ondertekening van de notariële akte.

Er is geen afspraak

Maakte je geen expliciete afspraak dan komt de huur toe aan de koper vanaf het moment van het ondertekenen van de notariële verkoopovereenkomst. Gebeurt dat in de loop van een maand dan zou je kunnen afspreken dat de huur van die maand proportioneel wordt gedeeld tussen koper en verkoper.

Stuur een aangetekende brief

Het is niet zeker dat de huurder op de hoogte is van de verkoop. Het is dan ook belangrijk deze hiervan op de hoogte te brengen en hem meteen het rekeningnummer aan te geven waarop hij de huur voortaan kan betalen. Om te vermijden dat de huurder moeilijk doet kan je hem een aangetekende brief sturen die door zowel de verkopers als de kopers ondertekend wordt en waarbij aan de huurder het nieuwe rekeningnummer wordt opgegeven. Een alternatief bestaat erin hem een kopie te bezorgen van de ondertekende notariële akte samen met het nieuwe rekeningnummer.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}