Waarop moet je letten als je geen huis maar aandelen koopt?

18/02/2016

Bij de verkoop van een woning of appartement uit de duurdere prijsklasse gebeurt het wel eens dat dit in een vennootschap zit waarbij de aandelen worden verkocht. Waarop moet je dan letten?

De villa die je wil kopen zit misschien in een vennootschap. In dat geval kan het gebeuren dat de ‘verkoper’ voorstelt niet het huis maar wel zijn aandelen aan jou te verkopen. 

Je koopt meer dan het huis 

Als je de aandelen van de vennootschap koopt, koop je niet alleen het huis. Je neemt dan ook de aandelen van de vennootschap over met al haar activa en schulden. 

Buiten het huis kunnen er nog andere activa in de vennootschap zitten zoals bijvoorbeeld een auto, gelden op rekening enzovoort. Daarnaast kan de vennootschap ook schulden hebben (zoals bv. kredieten bij een bank, schulden aan belastingen, …). Hou er ook rekening mee dat er misschien wel verplichtingen en schulden zijn die op termijn nog opduiken (zoals bv. een belastingschuld naar aanleiding van een belastingcontrole).  De waarde van het huis is dan ook lang niet noodzakelijk dezelfde als de waarde van de aandelen.

Doe een grondig onderzoek 

Laat je vooraleer je de aandelen van een vennootschap overneemt dan ook grondig adviseren. Doe een beroep op een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor die samen met jou kan bekijken wat de aandelen van de vennootschap juist waard zijn. Hij kan je ook wijzen op de eventuele risico’s die je loopt bij de overname van de aandelen. 

Zorg voor een degelijk contract

De opmaak van een overeenkomst met betrekking tot de overname van aandelen is maat- en specialistenwerk. Het is belangrijk dat je daarin onder andere waarborgen opneemt die de verkoper jou moet geven. Op die manier vermijd je namelijk dat je een kat in een zaak koopt en dat je opdraait voor ‘lijken die later uit de kast zouden vallen’. Doe voor de opmaak dan ook een beroep op een advocaat of jurist die hierin gespecialiseerd is.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)