Wie betaalt de onroerende voorheffing bij de verkoop van een huis?

24/02/2016

Je verkoopt je huis waarbij de notariële akte wordt verleden op 15 april. Wie betaalt dan de onroerende voorheffing voor het betreffende jaar waarin de verkoop plaatsvindt?

Het gebeurt maar zelden dat een woning helemaal op het einde of in het begin van een bepaald jaar verkocht wordt. Meestal gebeurt dat ergens in de loop van een jaar. Maar wie betaalt in dat geval de onroerende voorheffing voor het betreffende jaar? Is die ten laste van jou als verkoper, van de koper of moeten jullie elk een deel betalen?

De fiscus splitst niet op 

De fiscus houdt zich niet bezig met het opsplitsen van de onroerende voorheffing tussen koper en verkoper. De fiscus stuurt de onroerende voorheffing namelijk naar diegene die op 1 januari van het lopende jaar eigenaar is van het onroerend goed in kwestie. Dat ben jij dus als verkoper. 

Verkoop je je woning in de loop van een jaar, dan ben jij tegenover de administratie de belastingplichtige voor de onroerende voorheffing. Jij moet er voor zorgen dat de onroerende voorheffing ook effectief betaald wordt.

De notaris doet dat wel 

Hoewel dat wettelijk niet verplicht is (en je dus andere afspraken kan maken met je koper) zal de notaris de onroerende voorheffing in de praktijk veelal splitsen. 

Hij zal de koper de onroerende voorheffing proportioneel aan jou laten terugbetalen. Wordt de notariële akte bijvoorbeeld verleden op 30 september van een welbepaald jaar, dan zal de notaris de koper ¼ van de onroerende voorheffing voor dat jaar aan jou laten terugbetalen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}