Wanneer moet je betalen bij een openbare verkoop?

31/03/2016

Je wil een onroerend goed aankopen op een openbare verkoop. Wanneer moet je de koopprijs en de kosten betalen? Kan je nog onder de koop onderuit als je uiteindelijk geen lening krijgt?

  

Bij een openbare verkoop wordt het onroerend goed toegewezen aan de meest biedende. Op het moment van die toewijzing wordt de koop gesloten. De notaris zal op dat moment dadelijk de akte opmaken en ondertekenen. 

Wanneer betalen?

De kosten die je als koper moet betalen zijn meestal betaalbaar binnen de 5 dagen na de akte. De eigenlijke verkoopprijs moet veelal worden betaald binnen de maand. Om de juiste termijnen te kennen die spelen bij de verkoop waar jij wil gaan bieden, is het aangewezen contact op te nemen met de notaris die de verkoop organiseert. Deze termijnen staan immers in de verkoopsvoorwaarden. De verkoopsvoorwaarden worden ook voorgelezen op de verkoopdag zelf . 

Zorg er voor dat je tijdig kan betalen. Doe je dat niet, dan riskeer je intresten te moeten betalen. Bovendien bestaat dan het risico dat er sprake is van een rouwkoop.

Doe vooraf navraag bij je bank

Als je moet gaan lenen voor de aankoop, ga dan voor de verkoopdag naar de bank. Vraag daar na hoeveel je kan lenen en binnen welke termijn je de lening kan rondkrijgen. Zorg er daarbij voor dat je – vooraleer je biedt – zeker bent dat je ook tijdig voldoende geld kan lenen.

Hoeveel je bank je wil lenen hangt onder andere af van de waarde van het onroerend goed en van je inkomsten. Het is bij een openbare verkoop overigens niet mogelijk de aankoop te doen onder de opschortende voorwaarde van het krijgen van een lening bij je bank. Je kan, als je het hoogste bod deed, ook geen bedenktijd meer vragen. 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)