Deze schadevergoeding is verschuldigd als een koper zich bedenkt

22/04/2016

Als een koper zich na het tekenen van de compromis bedenkt, kan de verkoper veelal het gedwongen verlijden van de notariële akte vragen of een schadevergoeding. Welk bedrag is hierbij verschuldigd?

Zodra een koper en verkoper een compromis ondertekenen, is de koop in principe definitief. De koper kan zich dan ook niet meer bedenken en is verplicht mee te werken aan het verlijden van de notariële akte. Doet die dat niet, dan heeft de verkoper de keuze. Hij of zij kan de gedwongen uitvoering van de koop vragen of (de ontbinding daarvan met) een schadevergoeding.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?  

In de meeste onderhandse verkoopovereenkomsten staat een bepaling dat de koper een schadevergoeding van 10 % verschuldigd is als hij zich alsnog bedenkt. Dit bedrag komt vaak overeen met het voorschot dat de koper al betaalde. Dit komt dan als vergoeding toe aan de verkoper.

Matigen kan 

De rechtbank kan de schadevergoeding die in de compromis staat eventueel ook milderen als zij meent dat ze overdreven is. Hierbij kan de rechter rekening houden met de concrete omstandigheden. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat na het tekenen van de compromis één van de kopers overlijdt en de andere niet voldoende financiële middelen heeft om alleen verder te kopen.

Er is niets bepaald 

Werd er geen schadevergoeding bepaald in de compromis, dan moet de verkoper zijn werkelijke schade bewijzen. Hij kan daarbij bijvoorbeeld argumenteren dat hij het onroerend goed opnieuw te koop moet stellen en wijzen op de lagere prijs die hij riskeert te ontvangen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}