Welke wet speelt als je een huis koopt in het buitenland?

9/08/2016

Als je een onroerend goed wil kopen in het buitenland is de Belgische wetgeving niet zomaar van toepassing. Met welke regels moet je wel rekening houden en welke voorzorgen moet je nemen?

De Belgische wetgeving is alleen van toepassing als je een onroerend goed koopt dat in België gelegen is. Koop je iets in het buitenland, hou er dan rekening mee dat er heel wat andere regels kunnen spelen.

De regels verschillen van land tot land 

Wetten verschillen van land tot land. De wetten van het land waar je het onroerend goed wil kopen geven bijvoorbeeld aan aan welke spelregels de koop is onderworpen, of je als buitenlander wel mag kopen, of er al dan niet taksen verschuldigd zijn op de aankoop, in welke vorm de koop dient te gebeuren en diens meer.

Aankopen van een Belg 

Hou er overigens rekening mee dat de buitenlandse wet wellicht ook toepasselijk is als je het in het buitenland gelegen onroerend goed van een andere Belg aankoopt. Deze aankoop vlug-vlug naar Belgisch recht onder elkaar afhandelen is dan ook uit den boze. Doe je dat toch dan bestaat de kans dat de verkoop niet geldig is of dat bepaalde afspraken niet overeind kunnen blijven.

Win inlichtingen in 

Het is belangrijk dat je vooraleer je een onroerend goed in het buitenland aankoopt je informeert over de juiste rechten en plichten van kopers in het land in kwestie. Opzoekingen via allerhande sites op internet kunnen je een eerste idee geven van je rechten en plichten. Schakel niettemin vooraleer je effectief een aankoop overweegt een plaatselijk adviseur in. Wil je op zeker spelen doe dan een beroep op een lokale advocaat. Alleen maar afgaan op de adviezen van een lokale vastgoedmakelaar zou je namelijk wel eens duur te staan kunnen komen. 

  

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)