Dit kan de koper doen als de verkoper zich bedenkt

1/09/2016

Een koper en verkoper van een onroerend goed ondertekenen een compromis. Nadien bedenkt de verkoper zich en wil hij niet meewerken aan het ondertekenen van de notariële akte. Wat zijn in dat geval de rechten van de koper?

Het gebeurt wel eens dat de verkoper – nadat hij al een onderhandse verkoopovereenkomst ondertekende – zich ‘bedenkt’. Misschien wil hij zijn huis of appartement namelijk uiteindelijk toch zelf houden of hij kreeg mogelijks een hoger bod. Kan dat wel?

De compromis telt

De onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) is niet zomaar iets vrijblijvends. Door deze te tekenen komt in principe de verkoopovereenkomst tot stand. Een verkoop komt namelijk in de regel tot stand zodra de partijen het eens zijn over het verkochte goed en de prijs. De verkoper kan zich dan ook nadien niet zomaar meer bedenken. Hij moet dan ook meewerken aan het verlijden van de notariële akte. Doet hij dat niet dan kan de koper hem aanmanen. Helpt ook dat niet dan bestaan er een aantal mogelijke actiemiddelen.

Gedwongen verlijden van de akte

De koper kan veelal naar de rechtbank stappen om de verkoper te dwingen aan hem te verkopen. Hij kan in die procedure ook een schadevergoeding vragen voor de schade die hij lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van de verkoop. Neem voor zo’n procedure een advocaat onder de arm.

Ontbinding en vergoeding 

De koper kan ook de ontbinding van de verkoop nastreven waarbij hij een schadevergoeding vraagt van de verkoper.

Hou er rekening mee dat er in de compromis wel eens bepalingen staan over de schadevergoeding die de verkoper verschuldigd is als de koop toch niet doorgaat. Vaak wordt die vastgesteld op 10 % van de koopprijs.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)Zie ook: Wat als de koper zich bedenkt?

{{NEWSLETTER_BOX}}