Betaal je belastingen op een buitenlands onroerend goed?

13/09/2016 - Immovlan.be

Als eigenaar van een onroerend goed dat in België is gelegen betaal je daarop belastingen. Maar hoe zit het als je eigenaar bent van een pand in het buitenland?

Als eigenaar van een Belgisch onroerend goed kan je belast worden op basis van het kadastraal inkomen. Bij bepaalde soorten verhuur word je op de huurinkomsten belast. Je riskeert verder bij een verkoop een meerwaardebelasting te moeten betalen. Hoe zit dat als je eigenaar bent van een onroerend goed in het buitenland?

Bekijk de lokale wetgeving

Ga vooreerst na welke belastingen men in het land in kwestie heft op onroerend goed en op de eventuele huurinkomsten daaruit. Je zal immers in het land waar het onroerend goed is gelegen allicht deze belastingen moeten betalen. Doe navraag vooraleer je effectief iets koopt. Zeker als de belastingen aanzienlijk zijn kunnen deze een invloed hebben op je aankoopbeslissing.

Betaal je ook in België?

Je riskeert bovendien ook in België belastingen te moeten betalen op je buitenlands onroerend goed. In België worden namelijk je wereldwijde inkomsten belast. Er kan met het land waar je het onroerend goed zou willen kopen een dubbelbelastingverdrag afgesloten zijn. Als dat het geval is, wordt daarin veelal bepaald dat het land waar het onroerend goed is gelegen belastingen daarop mag heffen. In België moet je dan geen belastingen betalen.

Progressievoorbehoud

Ook als er een dubbelbelastingverdrag kan het feit dat je eigenaar bent van een onroerend goed in het buitenland toch gevolgen hebben voor de belastingen die je hier betaalt. Je kan immers in een hogere belastingschijf terechtkomen. De fiscus gebruikt de buitenlandse huurwaarde of de effectieve huurinkomsten om de hoogte te bepalen van de aanslagvoet op je overige belastbare inkomsten.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)