Val je onder de pachtwet als je je grond gratis laat gebruiken?

1/12/2016

Je bent eigenaar van een perceel grond. Om het proper te houden laat je een landbouwer toe om er dieren op te houden of er gewassen (zoals bv. mais) op te planten. Riskeer je dat de landbouwer nadien zegt dat er sprake is van een pacht?

Zolang je de landbouwer op je grond laat, is er allicht geen probleem. Op het moment dat je hem je stuk grond niet langer wil laten gebruiken bestaat het risico dat hij zegt dat er sprake is van een pacht.

De landbouwer moet het bewijzen 

De landbouwer moet bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarden om onder de bescherming van de pachtwet te vallen. Je kan dus zeggen dat hij het bewijs moet leveren. Hij kan dat ook doen als je met hem geen schriftelijke overeenkomst afsloot.

Als je je perceel laat gebruiken of proper laat houden door iemand die geen land- of tuinbouwer is moet je je op dat vlak alvast geen zorgen maken.

Vraag geen vergoeding

Laat je het perceel grond gebruiken door een land- of tuinbouwer dan is het belangrijk voorzichtig te zijn. Zo is het aangewezen dat je geen vergoeding vraagt aan de landbouwer in kwestie. Aanvaard ook geen betaling in natura, waarbij de landbouwer je bijvoorbeeld een deel van de oogst van je perceel geeft.

Om onder de pachtwet te vallen is het betalen door de pachter van een pachtprijs namelijk een essentieel element. Als de landbouwer je geen enkele vergoeding betaalt kan het gebruik door hem van je grond niet onder de pachtwet vallen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}