Hoe kan je je inkopen in het huis van je partner?

8/12/2016

Je partner is eigenaar van een huis of appartement. Je bent van plan om er samen een aantal verbouwingen in te doen. Kan je je dan eerst inkopen in het huis? Hoe kan je te werk gaan? Welke kosten zijn daaraan verbonden?

Als je samenwoont of gehuwd bent met iemand die eigenaar is van een huis of appartement, wil je daar misschien wel mede-eigenaar van worden. Dit geldt zeker als je bijvoorbeeld samen de lening afbetaalt of met gezamenlijke gelden investeringen doet in het pand (bv. een verbouwing).

Een deel inkopen

Je kan vooreerst een aandeel in het onroerend goed kopen. Zo kan je bijvoorbeeld de onverdeelde helft van het onroerend goed inkopen, maar ook een ander percentage is denkbaar (zo bv. 30 of 40 %). Weet wel dat dit een dure oplossing is. Er moet bij deze aankoop nu eenmaal een notariële verkoopakte worden opgesteld (met de daaraan verbonden kosten). Reken daarbij op een kost van 1 a 2 % van de waarde van het gedeelte van het onroerend goed dat je overneemt. Bovendien moet je registratierechten betalen op het gedeelte van het onroerend goed dat je inkoopt. In Vlaanderen gaat het om 10 % van de verkoopprijs van het gedeelte in kwestie.

Je merkt dus meteen dat het hier om een bijzonder dure oplossing gaat. In de praktijk wordt van deze mogelijkheid dan ook niet zo veel gebruik gemaakt.

Huwelijkscontract

Een veel goedkopere oplossing bestaat erin met je partner in het huwelijk te treden. Voorafgaand aan het huwelijk kan je dan een huwelijkscontract afsluiten waarbij je partner het onroerend goed inbrengt in het huwelijksvermogen of waarbij een beperkte gemeenschap van goederen wordt gecreëerd met daarin het onroerend goed. Ook de hypothecaire lening die op het onroerend goed rust kan dan meteen worden ingebracht. 

Om de ‘gelijkheid’ tussen de partners te behouden kan de andere echtgenoot al eveneens een inbreng doen, zo bv. een som geld ten bedrage van de waarde van de woning verminderd met het nog openstaande bedrag van de lening.

Een alternatief bestaat er bijvoorbeeld in in het huwelijkscontract een regeling te treffen voor het geval er ooit een echtscheiding zou komen. Je kan daarbij afspreken dat de echtgenoot die de woning inbracht bij een echtscheiding een extra vergoeding krijgt of het ingebrachte onroerend goed mag terugnemen. Je notaris kan je helpen om een clausule op maat op te maken.

Deze oplossing is bijzonder goedkoop. Het enige wat moet worden betaald zijn de kosten van de notaris voor de opmaak van het huwelijkscontract. Het gaat om enkele honderden euro’s. Andere kosten zijn er niet. Je moet dus geen registratierechten betalen, geen kosten van aktes bij de notaris en diens meer.

Afspraken op papier

Een echtgenoot die investeert in het onroerend goed van zijn partner en die in ruil geen eigendomsrechten krijgt, maakt maar beter goede afspraken. Zet die afspraken ook op papier. Doe je dat niet dan riskeer je namelijk het geïnvesteerde bedrag niet te kunnen recupereren als er uiteindelijk een haar in de boter komt met je partner. Hou er rekening mee dat de wet aangeeft dat contracten boven de 375 euro moeten worden bewezen met een geschrift. Het is dan ook belangrijk om vooraleer je de investering doet afspraken te maken over eventuele terugbetalingen (bv. als je uiteengaat of als één van jullie beiden overlijdt). Een notaris, advocaat of jurist kan je behulpzaam zijn bij het op papier zetten van dergelijke afspraken.

Ben je gehuwd onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan ligt het eenvoudiger. Als bij een dergelijke stelsel het gemeenschappelijk vermogen heeft geïnvesteerd in het eigen vermogen van één van de echtgenoten, dan is dat eigen vermogen aan het gemeenschappelijk vermogen een vergoeding verschuldigd. Die is minimaal gelijk aan het bedrag van de inbreng. Het bedrag wordt bovendien verhoogd met een eventuele meerwaarde die het onroerend goed gekregen heeft.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}