Kan je een woning kopen met drie personen?

3/01/2017

Je wil samen met je broers of zussen of met enkele vrienden een woning kopen. Is dat mogelijk? Hoe ga je daarbij te werk?

De meeste onroerende goederen worden gekocht door een koppel of door één persoon alleen. Dat hoeft echter niet noodzakelijk het geval te zijn.

Geen beletsel 

Er bestaat geen wettelijk beletsel om een onroerend goed aan te kopen met meer dan twee personen. Meer nog, er is zelfs geen enkele wettelijke beperking wat betreft het aantal personen dat samen één welbepaald onroerend goed kan kopen. 

Iets anders is natuurlijk de lening. Ben je geïnteresseerd in een aankoop met meerdere personen, informeer dan bij de bank onder welke voorwaarden zij bereid zijn een krediet te verlenen.

Bepaal eenieders rechten 

Als er meerdere kopers zijn kunnen zij het onroerend goed elk kopen voor een gelijk deel (zo bijvoorbeeld elk voor 1/3 als er drie kopers zijn). Ook andere verhoudingen zijn denkbaar waarbij de ene bijvoorbeeld een groter aandeel in het onroerend goed koopt dan de andere. Een aankoop in verschillende verhoudingen is bijvoorbeeld denkbaar als de verschillende kopers elk een ander deel van de prijs betalen.

Zet de afspraken op papier 

Wordt er gekocht in gelijke delen maar betaalt de ene toch meer dan de andere, dan is het aangewezen schriftelijke afspraken te maken rond de compensatie die diegene die meer betaalde wil. De notaris kan behulpzaam zijn met de opmaak van zo’n overeenkomst. 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}