Spijt van een bestelling op Batibouw? Dit zijn je rechten…

14/02/2017

Je gaat naar Batibouw en bestelt daar een aantal binnendeuren, keukenapparatuur, een nieuwe douche of iets anders. Nadien heb je spijt van je aankoop. Kan je daarop nog terugkomen? En wat als je een sleutel-op-de-deur woning bestelt en naderhand geen lening krijgt? Kan je dan nog onder de bestelling onderuit? We zochten het uit…

Als je naar een beurs als Batibouw gaat, gebeurt het wel eens dat je in de emotie van het moment iets bestelt waarvan je naderhand … spijt hebt. De verkoper had nu eenmaal mooie praatjes of de prijs (met korting) die men je gaf blijkt uiteindelijk bij verder nazicht toch niet zo voordelig te zijn. Wat kan je in dat geval doen?

Maak goede afspraken

Het is natuurlijk altijd aangewezen alleen maar je handtekening op een bestelbon te zetten als je echt zeker bent van de aankoop. Denk dan ook goed na vooraleer je iets bestelt op een beurs. Vergelijk grondig voor je de bestelling plaatst. In de regel zit je daar namelijk aan vast. Je zou aan de verkoper natuurlijk wel kunnen vragen om contractueel af te spreken dat je een bedenktijd krijgt. Als die daarop ingaat kan je dat perfect overeenkomen. Zet die afspraak dan wel op papier en formuleer ze klaar en duidelijk zodat er later geen betwisting over kan ontstaan.

Heb je wettelijk gezien een bedenktijd?

Koop je als particulier (consument) iets op een beurs, dan kan je proberen te argumenteren dat je wettelijk gezien een bedenktijd hebt. Meer bepaald kan je dan zeggen dat de verkoop plaatshad buiten de verkoopruimte van de verkoper. Het zou kunnen dat de verkoper dat betwist. In dat geval moet de rechtbank uiteindelijk oordelen of de stand van de verkoper beschouwd kan worden als de normale verkoopruimte van de verkoper. Plaats je een bestelling voor je bedrijf dan heb je sowieso de bedenktijd niet, tenzij je in de overeenkomst een andere afspraak opnam.

Voor verkopen buiten de normale verkoopruimte van de verkoper geldt dat je als koper een bedenktijd hebt van 14 dagen. Je hoeft als je de bestelling herroept overigens niet te motiveren waarom je terugkomt op de bestelling. Het volstaat een aangetekende brief te sturen aan de verkoper waarin je aangeeft dat je de bestelling herroept. Zorg ervoor dat je die verzendt voor de herroepingstermijn is verstreken. De verkoper moet je er bij een verkoop buiten diens normale verkoopruimte ook op wijzen dat je zo’n herroepingsrecht hebt. Doet hij dat niet dan heb je nog een langere termijn om alsnog af te zien van de bestelling.

Hou er rekening mee dat de wet deze herroepingsmogelijkheid ook soms uitsluit. Die geldt namelijk niet voor overeenkomsten betreffende de constructie van nieuwe gebouwen en de ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen. 

Enkele trucjes ontmaskerd

Als je je wil beroepen op de wettelijke bedenktijd, zal je als koper wel moeten kunnen bewijzen dat je de aankoop deed op de beurs en wanneer je die deed. Zorg er dan ook voor dat duidelijk blijkt op de bestelbon waar je de bestelling plaatste (meer bepaald op Batibouw). Zet de verkoper er als plaats van het sluiten van de overeenkomst de locatie van zijn bedrijfsruimte op, dan riskeer je niet te kunnen aantonen dat je de bestelling eigenlijk plaatste tijdens en op Batibouw.

Kijk ook na of de datum die op de bestelbon wordt vermeld wel de correcte is. Als de verkoper namelijk een andere (vroegere) datum op de bestelbon zet, zou de herroepingstermijn wel eens heel wat vroeger kunnen eindigen dan de datum waarvan jij dacht dat deze zou stoppen.

Geen bedenktijd of te laat: wat nu?

Als je je niet (meer) kan bedenken en je aan de bestelling vast zit, kan je nog altijd naar de verkoper toestappen. Probeer met hem te onderhandelen om alsnog onder het contract onderuit te kunnen.  De kans is echter klein dat de verkoper dat wil doen zonder dat je hem een schadevergoeding betaalt.  Over het bedrag van die vergoeding kan je met de verkoper onderhandelen. Je kan daarbij denken in de richting van 5 a 10 % op het bedrag van de bestelling. Geraak je het onderling eens met de verkoper, dan kan je die afspraak ook op papier zetten. Op die manier raak je ook alsnog onder de bestelling onderuit al zal dat dan wel een prijskaartje voor je hebben.

Bestellen onder voorwaarde

Je zou –als de verkoper het daarmee eens is- ook een voorwaarde kunnen koppelen aan je bestelling. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen afspreken dat je de bestelling mag plaatsen onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening bij de bank. Krijg je die dan uiteindelijk niet (hoewel je je best deed om ze toch te krijgen) dan kan je nog onder de bestelling onderuit. Zorg er wel voor dat de opschortende voorwaarde op de bestelbon wordt gezet en dat ze correct wordt geformuleerd zodat er later geen discussies kunnen rijzen. Zorg er onder andere voor dat duidelijk is hoeveel tijd je krijgt voor het verkrijgen van de lening, hoe je aan de verkoper moet laten weten of de lening al dan niet werd toegekend en diens meer.

Sleutel op de deur

Bestel je een sleutel op de deur woning, dan is de wet Breyne van toepassing. Het contract dat de verkoper dan met je afsluit zal aan een aantal strikte voorwaarden moeten voldoen. Eén van de zaken die in het contract zal moeten worden vermeld is of je als koper wil dat er een opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening in wordt opgenomen. Het moge duidelijk zijn dat je als koper sowieso best aandringt op het opnemen van een dergelijke voorwaarde.  Meer over de wet Breyne lees je hier.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)