Wat als de verkoper tussen compromis en akte failliet gaat?

19/02/2017

Je koopt een onroerend goed aan en tekent een compromis. Voor de notariële akte wordt verleden, gaat de verkoper failliet. Wat zijn dan je rechten? Kan je eisen dat de verkoop toch doorgaat? Ben je je voorschot kwijt?

Als je van een handelaar of van een vennootschap een onroerend goed koopt bestaat het risico dat die failliet gaat tussen de datum van de compromis en de notariële akte. Wat kan je dan doen?

De curator beslist

Als de verkoper failliet gaat wordt een curator aangesteld. De curator is niet gebonden door de compromis. Hij kan beslissen of hij de verkoop al dan niet verder laat doorgaan. Neem dan ook contact met de curator en vraag hem om standpunt in te nemen. Doet hij dat niet, dan kan je hem via een aangetekende brief aanmanen om te beslissen. De curator moet dan op korte termijn antwoorden.

De koop gaat niet door

Als de curator beslist om de verkoop niet verder te laten doorgaan, kan je daar weinig tegen beginnen. Je kan dan wel eventueel een schadevergoeding vragen van de verkoper. Hiervoor zal je een aangifte van schuldvordering moeten indienen in het faillissement. Hou er rekening mee dat de kans dat je dit bedrag ooit zal kunnen recupereren eerder klein is. De schuldeisers die een voorrecht of hypotheek hebben gaan je namelijk voor.

En je voorschot?

Als de koop niet doorgaat … riskeer je ook het betaalde voorschot kwijt te zijn. Je kan namelijk niet vragen dat de curator je dit terugbetaalt. Ook voor dit voorschot moet je een aangifte van schuldvordering indienen in het faillissement. Waarbij ook hier weer geldt dat de kans dat je daarvan iets recupereert klein is. Dit is dan ook weer een reden te meer om bij een compromis niet zomaar rechtstreeks een voorschot aan de verkoper te betalen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}