De gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen: wat is het en wie krijgt het?

12/03/2017

Als je een huis of appartement koopt of bouwt of verbouwt, sluit je allicht een hypothecaire lening af. Je moet dan zorgen dat je maandelijks je lening ook kan afbetalen. Maar wist je dat je je soms gratis kan verzekeren tegen bepaalde feiten die de terugbetaling in het gedrang brengen?

Tijdens de looptijd van je hypothecaire lening verlies je je job of word je arbeidsongeschikt. Hierdoor verdien je plots heel wat minder dan voorheen waardoor de afbetaling van je lening een probleem wordt. Wist je dat er in Vlaanderen een gratis verzekering hiervoor bestaat?

Wat houdt het in?

De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering die uitgaat van de Vlaamse overheid. Als aanvrager van de verzekering betaal je zelf geen enkele premie. De verzekering verleent je onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de betaling van je hypothecaire lening als je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.

Er zijn voorwaarden

Om van de verzekering te kunnen genieten moet je aan heel wat voorwaarden voldoen. Zo  moet je bijvoorbeeld minstens 50.000 euro geleend hebben om een woning te bouwen of te kopen of 25.000 euro voor louter renovatiewerken. De woning waarvoor je leent moet in het Vlaamse Gewest liggen en je enige woning zijn. De waarde van de woning mag meestal niet hoger zijn geschat dan 320.000 euro. Bovendien moet je op het tijdstip van de aanvraag volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen. Een vollediger overzicht van de voorwaarden vind je op www.wonenvlaanderen.be.

Hoe aanvragen?

Op deze webpagina vind je meer info over hoe je te werk moet gaan als je de verzekering in kwestie wil aangaan.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)