Contract met vastgoedmakelaar opzeggen: zo ga je te werk

4/04/2017

Je sluit als particulier een overeenkomst af met een vastgoedmakelaar om je eigendom te verkopen en dit op exclusieve basis. Voor hoelang kan zo’n contract afgesloten worden? Hoe zeg je het op?

Nadat je je woning gedurende enkele maanden te koop stelde via een makelaar is deze nog niet verkocht. Je wil dan ook liever met een andere makelaar in zee gaan. Hoe kan je te werk gaan?

De duur is beperkt

Als de vastgoedmakelaar een exclusiviteitsbeding opneemt in de overeenkomst die je met hem afsluit, dan wordt de maximale duurtijd van de overeenkomst beperkt. Meer bepaald mag die in dat geval voor maximaal 6 maanden worden aangegaan. Zorg wel dat je de overeenkomst tijdig opzegt tegen deze einddatum. Hoeveel op voorhand je moet opzeggen staat allicht in de overeenkomst. De wet bepaalt daarbij dat opzegbedingen die voorzien in een opzegtermijn van langer dan één maand vóór het einde van de overeenkomst niet toegelaten zijn.

Doe je dat niet, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd of vernieuwd, dan kan je die ten allen tijde opzeggen met naleving van een opzegtermijn van één maand.

Stuur een aangetekende brief

Wil je de overeenkomst opzeggen, doe dat dan (tenzij de overeenkomst een andere wijze van opzeg bepaalt) via een aangetekende brief, een deurwaardersexploot of een schrijven dat de makelaar voor ontvangst ondertekent. Doe je dat niet en stuur je bijvoorbeeld een gewone brief of mail, dan riskeer je geen bewijs te hebben van de opzegging.

Bedenken

Je kan je dadelijk na het aangaan van het contract ook bedenken. Meer bepaald beschik je in principe over een bedenktijd van zeven dagen. Werd het contract met de makelaar gesloten buiten zijn bedrijfslokalen (zo bijvoorbeeld bij jou thuis), dan beschik je zelfs over een bedenktijd van 14 dagen. 

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}