Heeft een huurder recht op korting als hij de huurwoning koopt?

27/04/2017

Een huurwoning wordt verkocht. Heeft de huurder in dat geval een voorkooprecht? En kan hij (een deel van) de eerder betaalde huurgelden in mindering brengen op de koopprijs?

Als een huurder de woning die hij huurt wil kopen vraagt hij misschien wel aan de verhuurder dat een deel van de huur die hij eerder betaalde in mindering wordt gebracht op de koopprijs. Moet de verhuurder daarop ingaan?

Geen wettelijke plicht

In de wet staat nergens een bepaling die de verkoper verplicht om de koopprijs te verminderen met de door de huurder betaalde huur (of een deel ervan). De verkoper moet dan ook niet ingaan op de vraag van de huurder. Wil hij dat doen, dan kan hij dat wel. Om een snelle verkoop te realiseren zou bijvoorbeeld een beperkte korting kunnen worden gegeven.

Geen voorkooprecht

De huurder heeft al evenmin een voorkoop- of voorkeurrecht op de woning. Hij kan dus niet vragen dat hij bijvoorbeeld als hij dezelfde prijs biedt als een andere kandidaat, de woning kan inkopen.

Andere afspraken

De huurder en verhuurder kunnen wel andere afspraken maken. Zij kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat de huurder een zekere korting krijgt als hij de huurwoning koopt of dat hij een voorkooprecht krijgt als hij de woning koopt.

Gaat het om de huur van een sociale woning dan geldt een specifieke regeling. Meer hierover lees je hier.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}