Wie mag de woning van een vennootschap verkopen?

29/06/2017

De woning of het appartement dat je wil kopen is eigendom van een vennootschap. Wie moet in dat geval de notariële verkoopovereenkomst ondertekenen? Moet je het akkoord hebben van alle aandeelhouders?

Huis te koop - 8434 Westende (RAG71595)

Het gebeurt geregeld dat een onroerend goed eigendom is van een vennootschap. Deze vennootschap kan dan perfect beslissen om het eigendom te verkopen. Wie kan daar toe overgaan?

De organen

De vennootschap treedt naar buiten via haar organen. In een BVBA zijn dat bijvoorbeeld de zaakvoerders en in een NV de bestuurders. Zij zijn dan ook diegenen die de verkoopovereenkomst moeten ondertekenen.

Wie zijn het?

Om te weten hoeveel bestuurders en zaakvoerders het contract moeten ondertekenen (dat kunnen er één of meerdere zijn) en wie dit juist zijn, kan je nazicht doen in de statuten van het bedrijf. Je kan tevens de benoemingen in het Belgisch Staatsblad bekijken. Je kan hiervoor terecht op deze website. In de praktijk zal de notaris die gelast wordt met de verkoop ook het nodige nazicht doen.

En de aandeelhouders?

Het is niet nodig dat elke individuele aandeelhouder akkoord gaat met de verkoop. Zijn één of meerdere aandeelhouders het niet eens met een verkoop, dan kunnen zij wel eventueel op de volgende algemene vergadering de aansprakelijkheid van de bestuurders of zaakvoerders inroepen. De koop alsnog in vraag stellen kunnen ze integendeel normalerwijze niet.

door Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)