Kan je de aankoop van een huis annuleren als je een barst in de gevel opmerkt?

7/08/2017

Nadat je een compromis tekende voor de aankoop van een huis stel je vast dat er een barst is in één van de gevels. Je zou de koop daarom liever annuleren. Maar kan dat wel?

 

Eens je een compromis tekende zit je in principe aan de aankoop vast. Je bent dan in beginsel verplicht om mee te werken aan het verlijden van de notariële akte. Doe je dat niet, dan kan de verkoper een schadevergoeding van je vragen of hij kan je dwingen de koop toch verder te laten doorgaan.

Probeer het op een akkoord te gooien

Je kan natuurlijk nog altijd proberen om het op een akkoordje te gooien met de verkoper. Misschien is hij ook wel bereid de koop geen doorgang te laten vinden. Is dat het geval dan kan je overeenkomen de koop te ontbinden. Zet die afspraak wel op een juiste wijze op papier zodat er ook geen registratierechten verschuldigd zijn. Een notaris kan hierbij behulpzaam zijn.

Verborgen of zichtbaar gebrek?

Gaat de verkoper niet akkoord dan is het de vraag of de barst een zichtbaar dan wel een verborgen gebrek was. Een zichtbaar gebrek is het gebrek dat opvalt bij een aandachtig onderzoek van het onroerend goed. Is er sprake van zo’n zichtbaar gebrek dan kan je dat niet inroepen om later de ontbinding van de koop op die basis te vragen.

Was er sprake van een verborgen gebrek dan kan je dat ook niet altijd inroepen. In de compromis staat namelijk allicht dat de verkoper geen garantie geeft voor verborgen gebreken. Zo’n bepaling is geldig. Een uitzondering op die regel bestaat als de verkoper te kwader trouw was en hij het verborgen gebrek kende (en verzweeg) bij het sluiten van de overeenkomst. In dat geval kan de verkoper namelijk toch aansprakelijk gesteld worden. Afhankelijk van de ernst van het gebrek kan je als koper dan een schadevergoeding vragen of zelfs de ontbinding van de koop.

En de aannemer?

Als koper kan je eventueel de aannemer nog aansprakelijk stellen. Voor bepaalde gebreken zijn aannemers nu eenmaal tien jaar aansprakelijk. Door het huis te kopen verwerf jij de rechten van de verkoper tegenover de aannemer.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)